Human

บรรพบุรุษมนุษย์ปรับตัวให้กินแอลกอฮอล์ได้ตั้งแต่ราว 10 ล้านปีที่แล้ว

By: terminus
Writer
on Tue, 02/12/2014 - 14:38

เมื่อเรากรอกเหล้าเข้าปาก เอนไซม์ตัวแรกในระบบทางเดินอาหารที่จะเข้าจัดการเมตาบอลิซึมเอธานอล (ethanol - แอลกอฮอล์ที่เป็นองค์ประกอบหลักของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) คือ Alcohol Dehydrogenase 4 (ย่อว่า ADH4) เพราะมันเป็นเอนไซม์ย่อยสลายแอลกอฮอล์ที่พบได้ในลิ้น, หลอดอาหาร, และกระเพาะอาหาร ไพรเมตทุกชนิดมียีนที่สร้าง ADH4 แต่ความสามารถของ ADH4 ในการย่อยสลายเอธานอลนั้นแตกต่างกันออกไป บางเวอร์ชั่น เช่น เวอร์ชั่นที่พบในลีเมอร์หรือลิงบาบูนแทบจะย่อยสลายเอธานอลไม่ได้เลย โดยส่วนใหญ่แล้ว ADH4 ของไพรเมตจะย่อยสลายเอธานอลได้ช้ามากเกินกว่าจะได้ประโยชน์จากเอธานอล ไม่คุ้มกับผลเสียจากความเป็นพิษของมัน ย

ผู้ชายจมูกใหญ่กว่าผู้หญิงเพราะต้องการพลังงานมากกว่า

By: terminus
Writer
on Tue, 19/11/2013 - 20:45

ลักษณะองค์ประกอบบนใบหน้าอย่างหนึ่งที่แตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง คือ ขนาดของจมูก โดยทั่วไปผู้ชายจะมีจมูกขนาดใหญ่กว่าผู้หญิง

แค่ถือกีตาร์ คุณก็ชนะ(ใจสาว)ไปแล้วกว่า 30%

By: terminus
Writer
on Mon, 01/07/2013 - 20:42

นักชีววิทยาหลายคนเชื่อกันว่าความหลงใหลและความสามารถทางดนตรีของมนุษย์ถูกคัดเลือกเอาไว้ด้วยแรงคัดเลือกของ sexual selection กล่าวคือมนุษย์ใช้เสียงดนตรีในการเกี้ยวพาราสีและดึงดูดใจเพศตรงกันข้าม ความสามารถในการสร้างเสียงอันไพเราะอาจเป็นสัญญาณที่สื่อถือความสามารถในการสืบพันธุ์และการมีพันธุกรรมที่ดี งานวิจัยก่อนหน้านี้ก็ชี้ให้เห็นว่าผู้ชายที่ได้รับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนปริมาณมากตอนอยู่ในครรภ์มารดามีแนวโน้มที่จะมีความสามารถทางดนตรีสูงกว่าคนอื่น [Evolution and Human Behavior doi:10.1016/S1090-5138(99)00026-4] ล่าส

มือเหี่ยวเมื่อแช่น้ำ ทำให้จับของเปียกได้ดีขึ้น

By: a08
Writer
on Sun, 10/02/2013 - 11:55

มือเหี่ยว: ปรากฎการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในมนุษย์เมื่อแช่มือหรือเท้าในน้ำเป็นเวลานานๆ และในขณะนี้ ผลการทดลองจากห้องปฏิบัติการได้ให้ข้อมูลใหม่ว่า มือที่เหี่ยวอาจเป็นประโยชน์ในการจับสิ่งของที่เปียกมากขึ้นก็ได้

ผู้คนโดยทั่วไปมักเข้าใจว่า อาการมือเหี่ยวเกิดจากการที่น้ำไหลผ่านผิวหนังชั้นนอกของเราไป ทำให้เนื้อเหี่ยว แต่ในความจริงแล้วการที่ผิวหนังเปื่อยเกิดจากการที่หลอดเลือดภายใต้ผิวหนังหดตัว! (นักวิทยาศาสตร์พบว่าปรากฎการณ์เหล่านี้ไม่ปรากฎในผู้ป่วยที่มีความเสียหายทางระบบประสาทบริเวณนิ้วมือ ดังนั้น มันจึงควรจะเป็นผลจากระบบประสาทอัตโนมัติมากกว่า)

Oxytocin (ฮอร์โมนแห่งรัก) ทำให้ผู้ชายขยับห่างจากหญิงอื่นที่ไม่ใช่แฟน

By: terminus
Writer
on Thu, 15/11/2012 - 05:05

ฮอร์โมน oxytocin มีส่วนสำคัญในการสร้างความผูกพันระหว่างคู่รักและระหว่างแม่-ลูก งานวิจัยใน prairie vole ก็แสดงให้เห็นว่า oxytocin มีบทบาททำให้หนูตัวผู้รักเดียวใจเดียวต่อคู่ของมัน ทีมวิจัยที่นำโดย Rene Hurlemann แห่ง University of Bonn ประเทศเยอรมนี ต้องการจะทดสอบว่าฮอร์โมน oxytocin จะส่งผลอย่างเดียวกันในมนุษย์ตัวผู้หรือไม่

ดังนั้นพวกเขาจึงออกแบบการทดลองโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นชายทั้งแท่ง 86 คน มีทั้งชายโสดและคนที่มีแฟนหรือแต่งงานมีครอบครัวแล้วคละๆ กัน กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนจะโดนสุ่มฉีดสเปรย์เข้าจมูกอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างสเปรย์ฮอร์โมน oxytocin หรือสเปรย์ฮอร์โมนปลอมๆ (placebo)

มนุษยชาติกำลังสูญเสียความชาญฉลาด?

By: terminus
Writer
on Wed, 14/11/2012 - 23:44

ในสมัยที่มนุษย์ยังหากินดำรงชีพอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอันโหดร้ายป่าเถื่อน ความสามารถทางสติปัญญาและอารมณ์เป็นปัจจัยที่กำหนดความอยู่รอดที่สำคัญอย่างยิ่ง เช่น ความสามารถในการสร้างอาวุธล่าสัตว์, สร้างที่พักอาศัย เป็นต้น ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงความตาย การกลายพันธุ์ที่ทำให้มนุษย์ฉลาดน้อยลงจึงถูกแรงคัดเลือกทางวิวัฒนาการคัดทิ้งอย่างไร้ปรานี ทิศทางวิวัฒนาการของความฉลาดในมนุษย์จึงวิ่งไปในทางที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

ทฤษฎีใหม่เสนอ "ผู้ชายถูกสร้างมาให้ชอบนมอึ๋มๆ เพราะการเล่นนมทำให้เกิดความผูกพัน"

By: terminus
Writer
on Wed, 07/11/2012 - 23:36

หน้าอกผู้หญิงเป็นสิ่งที่ดึงดูดสายตาและจิตใจมนุษย์เพศผู้ส่วนใหญ่ ทฤษฎีทางชีววิทยาที่แพร่หลายที่สุดอธิบายไว้ว่าสมองของผู้ชายถูกวิวัฒนาการคัดเลือกมาให้ประเมินประสิทธิภาพในการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงจากขนาดของหน้าอก ผู้หญิงที่มีหน้าอกใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นแม่พันธุ์ที่ดี ทฤษฎีนี้ก็ฟังดูเข้าทีมีเหตุผล มีหลักฐานงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่หุ่นดี, นมโต, เอวคอดกิ่ว เป็นลักษณะที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศหญิงและความสามารถในการตั้งครรภ์ (Proceedings of the Royal Society B DOI: 10.1098/rspb.2004.2712)

มนุษย์รับรู้อารมณ์กลัวและขยะแขยงจากกลิ่นตัวคนอื่นได้

By: terminus
Writer
on Wed, 07/11/2012 - 19:23

การสื่อสารของมนุษย์นั้นพึ่งประสาทสัมผัสทางการมองเห็นและการได้ยินเป็นหลัก นักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่ามนุษย์เราลดบทบาทความสำคัญของการสื่อสารด้วยกลิ่นลงไปมากจนแทบหมดความสำคัญในสังคมมนุษย์ แต่ Gün Semin แห่ง Utrecht University ประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่คิดเช่นนั้น การทดลองชิ้นล่าสุดของเขาก็แสดงให้เห็นว่ากลิ่นมนุษย์สามารถส่งผ่านอารมณ์และความรู้สึกไปยังมนุษย์คนอื่นๆ ได้

มนุษยชาติหนัก 287 ล้านตัน (เฉพาะผู้ใหญ่)... เรา "อ้วน" เกินไปแล้ว

By: terminus
Writer
on Tue, 19/06/2012 - 23:50

ประชากรมนุษย์นั้นเพิ่มขึ้นถึง 7 พันล้านคนตั้งแต่ปี 2011 แล้ว และอาจจะแตะ 1 หมื่นล้านคนในปี 2050 ยิ่งประชากรเพิ่มขึ้นมากเท่าไร ผลกระทบต่อโลกก็ยิ่งมากขึ้น แต่ทีมวิจัยที่นำโดย Ian Roberts แห่ง London School of Hygiene & Tropical Medicine คิดว่าตัวเลขจำนวนประชากรเพียงอย่างเดียวยังสื่อถึงผลกระทบของมนุษยชาติได้ไม่ดีพอ พวกเขามองว่าน้ำหนักตัวของมนุษยชาติเป็นตัวชี้วัดอีกประการที่สำคัญ

พวกเขาใช้ข้อมูล body mass index (BMI) ที่สำรวจในปี 2005 และความสูงของประชากรในวัยผู้ใหญ่ของประเทศทั่วโลกมาคำนวณน้ำหนักตัวรวมของประชากรในวัยผู้ใหญ่แต่ละประเทศ

ผลปรากฏว่ามนุษย์ทั้งโลกมีน้ำหนักรวมกัน 287 ล้านเมตริกตัน จำนวนประชากรโลกในปี 2005 คือ 4.6 พันล้านคน ดังนั้นน้ำหนักเฉลี่ยคือ 62 กิโลกรัม

ข้อมูลจีโนมของลิงเอพตัวสุดท้ายเผยโบโนโบเป็นญาติที่ใกล้ชิดมนุษย์เท่าชิมแปนซี

By: terminus
Writer
on Sat, 16/06/2012 - 21:30

โบโนโบ (Pan paniscus) เป็นสัตว์กลุ่มลิงเอพที่มีหน้าตาคล้ายชิมแปนซี (Pan troglodytes) มาก จุดแตกต่างเท่าที่พอสังเกตได้คือโบโนโบจะตัวเล็กกว่า เสียงสูงกว่า ขนเป็นสีดำ และความแตกต่างที่สำคัญที่สุดคือโบโนโบเป็นลิงที่รักสงบ ไม่ค่อยทะเลาะเบาะแว้งกันเท่าไร ส่วนชิมแปนซีมีนิสัยก้าวร้าว โดยเฉพาะตัวผู้ที่ชอบยกพวกตีกันถึงตายบ่อยๆ (เคยมีนักชีววิทยาคนหนึ่งบอกว่านักการเมืองควรเอาอย่างโบโนโบซะบ้าง ไม่ใช่เลียนแบบชิมแปนซีอย่างเดียว - แต่เขาหมายถึงนักการเมืองที่สหรัฐอเมริกานะ)

Pages

Subscribe to RSS - Human