Homosexual

นักศึกษาปริญญาเอกไนจีเรียใช้ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, คณิตศาสตร์ พิสูจน์ "พฤติกรรมรักร่วมเพศขัดหลักการทางวิทยาศาสตร์"

By: terminus
Writer
on Tue, 17/09/2013 - 14:59

ไนจีเรียเป็นประเทศที่ต่อต้านพฤติกรรมรักร่วมเพศ (homosexuality) อย่างรุนแรง กฏหมายตามหลักศาสนาของบางเขตกำหนดระวางโทษให้คู่รักร่วมเพศจำคุกไม่เกิน 14 ปี และโทษจำคุกนี้ก็กำลังผ่านร่างเข้าไปสู่การบังคับใช้ตามรัฐธรรมนูญโดยไม่สนคำขู่ของประเทศมหาอำนาจในยุโรป เช่น สหราชอาณาจักร ที่ขู่ว่าจะตัดงบช่วยเหลือหากไนจีเรียไม่ยกเลิกมาตรการกีดกันดังกล่าว

สมมาตรใบหน้าอาจใช้เป็น "เกย์ดาร์" ได้

By: terminus
Writer
on Sun, 22/01/2012 - 12:12

Susan M. Hughes และ Robert Bremme แห่ง Albright College ศึกษาพบว่าใบหน้าของพวกรักร่วมเพศกับพวกรักต่างเพศมีความแตกต่างกันอยู่ และคนเรารู้สึกถึงความแตกต่างนี้ได้ราวกับว่ามี "เกย์ดาร์" แปะอยู่บนหน้าเลยทีเดียว

การทดลองใช้กลุ่มตัวอย่างชาย 15 คนและหญิง 25 คนให้มาจัดลำดับว่าคนในรูปถ่าย 60 รูปมีรสนิยมทางเพศอย่างไรบ้างโดยให้คะแนนดังนี้ "1" หมายถึงชอบผู้ชาย, "2" ชอบผู้ชายเป็นหลัก, "3" ชอบผู้หญิงและผู้ชายเท่ากัน, "4" ชอบผู้หญิงเป็นหลัก, "5" ชอบผู้หญิง ในรูปถ่ายทั้ง 60 รูปที่เอามาให้ดูนั้นประกอบด้วยรูปของชายรักต่างเพศ, ชายรักร่วมเพศ, หญิงรักต่างเพศ, และหญิงรักร่วมเพศอย่างละ 15 รูป

Subscribe to RSS - Homosexual