Hippocampus

หนูทดลองที่มีกรรมพันธุ์เหมือนกันมีอุปนิสัยต่างกัน

By: Halley
Writer
on Tue, 14/05/2013 - 22:34

ทีมนักวิจัยจากเยอรมันพบว่าหนูทดลองที่มีกรรมพันธุ์เหมือนกัน ถูกเลี้ยงอยู่ในกรงเดียวกัน กลับแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันเมื่อเวลาผ่านไป และเมื่อนับจำนวนเซลล์ที่เกิดใหม่ในสมองแล้ว พบว่าหนูที่มีจำนวนเซลล์เกิดใหม่มากกว่าจะมีนิสัยชอบออกสำรวจมากกว่าหนูในครอกเดียวกันที่มีจำนวนเซลล์เกิดใหม่ในสมองน้อยกว่า

งานวิจัยในสัตว์ทดลองชิ้นนี้ถือว่าช่วยบุกเบิกแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการค้นคว้าว่าเหตุใดแฝดแท้ที่โตมาด้วยกันกลับมีอุปนิสัยต่างกัน

คนระดับผู้จัดการมีสมองใหญ่กว่าคนทั่วไป

By: terminus
Writer
on Thu, 08/09/2011 - 23:41

ทีมนักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลล์ได้ทำการตรวจวัดขนาดสมองส่วน Hippocampus ในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 75 ถึง 92 ปี ผลปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยมีประสบการณ์ทางด้านการจัดการมีขนาด Hippocampus ใหญ่กว่าคนที่ไม่เคยทำงานในด้านนี้ นอกจากนั้นพวกเขายังพบอีกว่า ยิ่งคนนั้นมี (หรือเคยมี) ลูกน้องในความรับผิดชอบมากเท่าไร ปริมาตรของ Hippocampus ก็มากขึ้นตามไปด้วย

คนที่เคยได้รับประสบการณ์ฝังจิตทางศาสนามีสมองฮิปโปแคมปัสหดลงในบั้นปลาย

By: terminus
Writer
on Tue, 31/05/2011 - 22:16

งานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่าการบำเพ็ญทางศาสนาทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น แต่ว่าไม่ค่อยจะมีใครศึกษาถึงผลกระทบของศาสนาต่อสมองในระยะยาวมากนัก

ทีมวิจัยที่นำโดย Amy Owen แห่ง Duke University ได้ใช้เครื่องสแกน MRI ตรวจวัดปริมาตรของสมองส่วนที่เรียกว่า ฮิปโปโปเตมัส "ฮิปโปแคมปัส" (hippocampus) ของกลุ่มตัวอย่างชายหญิงที่มีอายุมากกว่า 58 ปีขึ้นไปจำนวน 268 คน

ตัด "ยีนโง่" ออกเพื่อเพิ่มความฉลาด

By: terminus
Writer
on Wed, 16/02/2011 - 23:29

พวกอัจฉริยะมียีนฉลาดมากกว่าคนปกติหรือไม่ เราไม่รูั แต่ที่แน่ๆ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบแล้วว่ายีนที่ทำให้เราโง่มีจริง และเมื่อทดลองเอายีนโง่ออกก็ทำให้หนูทดลองฉลาดขึ้นด้วย

Subscribe to RSS - Hippocampus