Harddisk

นักวิจัยคิดค้นเทคนิคใหม่ที่(อาจ)ทำให้ฮาร์ดดิสก์เร็วขึ้นกว่าเดิม 100 เท่า

By: terminus
Writer
on Thu, 09/02/2012 - 23:14

ฮาร์ดดิสก์แบบจานแม่เหล็กที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้อาศัยหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้าในการเก็บข้อมูล หัวอ่านที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าจะทำหน้าที่ทั้งการอ่านข้อมูลและเขียนข้อมูลลงบนจานแม่เหล็ก แต่การใช้หัวอ่านแม่เหล็กไฟฟ้าเขียนข้อมูลแต่ละบิตนั้นต้องใช้เวลาประมาณ 1 นาโนวินาทีในการเหนี่ยวนำให้ขั้วแม่เหล็กบนจานสลับขั้ว เป็นข้อจำกัดที่ทำให้ฮาร์ดดิสก์ไม่สามารถเร็วขึ้นไปมากกว่านี้ได้ นักวิทยาศาสตร์พยายามหาวิธีใหม่ๆ เพื่อที่จะลดเวลาตรงนี้มานานแล้ว

Subscribe to RSS - Harddisk