Geology

ชีวิตอาจถูกปั้นแต่งขึ้นในเจลดินเหนียว

By: terminus
Writer
on Fri, 15/11/2013 - 18:20

ในแรกเริ่มเดิมที ดาวเคราะห์โลกของเรายังไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ การทดลองหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าสารอินทรีย์ที่เป็นตัวตั้งต้นชีวิตน่าจะเริ่มขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีในโลกยุคบรรพกาล (การทดลองที่โ่ด่งดังที่สุดคงเป็นการทดลองของ Miller–Urey ใน ค.ศ. 1953) แล้วปฏิกิริยาก็ค่อยๆ ทวีความซับซ้อนขึ้น จากปฏิกิริยาเคมีก็กลายเป็นชีวเคมี อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนักชีววิทยาก็ยังคงไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่าปฏิกิริยาที่ให้กำเนิดชีวิตนั้นมีขั้นตอนความเป็นมาอย่างไร

ทองบนโลกทุกวันนี้อาจตกลงมาจากฟากฟ้าเมื่อนานมาแล้ว

By: terminus
Writer
on Fri, 09/09/2011 - 23:47

นักวิทยาศาสตร์รู้อยู่เต็มอกว่าโลหะต่างๆ เช่น ทองคำ นิกเกิล แพลทตินัม ทังสเตน อิริเดียม เป็นต้น มีแนวโน้มชอบเข้าไปหลอมรวมอยู่กับแร่เหล็กซึ่งหลอมเหลวอยู่ตรงใจกลางโลก ซึ่งนั่นก็หมายความว่า เราไม่ควรจะพบโลหะพวกนี้บนพื้นผิวโลกเลย หรือถ้าพอจะมี ก็ควรมีอยู่น้อยมากๆ ไม่ใช่มีพอให้ขุดทำเป็นเหมืองกันทั่วโลกแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

ดังนั้นจึงมีคนคิดทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาโดยอธิบายว่าโลหะที่เราขุดมาซื้อขายกันแทบเป็นแทบตายทุกวันนี้จะต้องตกลงมาจากฟากฟ้าเมื่อ 3.8-4.0 พันล้านปีก่อน แต่อ๊ะ! มันไม่ได้ถูกพระเจ้าหรือเง็กเซียนฮ่องเต้โปรยลงมาหรอกนะ

หินลอยน้ำอาจเป็น "บ้านหลังแรก" ของชีวิต

By: terminus
Writer
on Wed, 07/09/2011 - 02:01

หินพัมมิซ (pumice) เป็นหินที่เกิดจากลาวาที่พ่นออกมาจากภูเขาไฟแล้วเย็นตัวและลดความดันอย่างรวดเร็ว ลักษณะพิเศษของหินพัมมิซคือมีรูพรุนทำให้มันสามารถลอยน้ำได้

ศ. Martin Brasier แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดและคณะ ได้เขียนบทความลงวารสาร Astrobiology เสนอว่าหินพัมมิซนี่แหละคือบ้านหลังแรกที่ชีวิตได้ก่อกำเนิดขึ้น หรืออย่างน้อยก็เป็นบ้านที่สิ่งมีชีวิตพวกแรกๆ ใช้เป็นจุดเริ่มของวิวัฒนาการ

ลักษณะของหินพัมมิซที่ทำให้ทีมวิจัยเชื่อเช่นนั้น ได้แก่

  • มีสัดส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตร (surface-area-to-volume ratio) สูง

Subscribe to RSS - Geology