Gender

ผู้หญิงเลือกไม่ตอบแต่ผู้ชายเลือกกามั่ว เวลาทำข้อสอบแบบตอบผิดตัดแต้ม

By: arjin
Writer
on Wed, 23/11/2011 - 10:43

ผลการศึกษาของ Katherine Baldiga นักศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์จากฮาร์วาร์ด พบความน่าสนใจในการตัดสินใจทำข้อสอบแบบหลายตัวเลือก (multiple choice) ที่มีการหักแต้ม ระหว่างเพศชายและเพศหญิงดังนี้ครับ

เลขคี่คือผู้ชาย, เลขคู่คือผู้หญิง

By: terminus
Writer
on Thu, 01/09/2011 - 23:54

นิสัยอย่างหนึ่งที่เราทำกันทุกวันแม้ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ ก็คือการเที่ยวจัดสิ่งของว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิง นักจิตวิทยาแห่ง Northwestern University สองคน คือ James Wilkie และ Galen Bodenhausen พบว่ามนุษย์มีแนวโน้มจะจับคู่ "เลขคี่-เลขคู่" กับ "เพศชาย-หญิง" ด้วย

การทดลองแรก พวกเขาให้กลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกันดูชื่อต่างชาติ (เช่น ชื่อคนรัสเซีย คนอินเดีย) แล้วให้เดาว่าเป็นชื่อของผู้หญิงหรือผู้ชาย ผลปรากฏว่าเมื่อชื่อเหล่านั้นปรากฏขึ้นพร้อมกับเลข 1 กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มเดาว่าชื่อนั้นเป็นชื่อของผู้ชาย แต่ถ้าเป็นเลข 2 กลุ่มตัวอย่างมักจะตอบว่าเป็นชื่อของผู้หญิง

Subscribe to RSS - Gender