Forest

ถ้าป่าหาย เขตหนาวจะเย็นลง

By: terminus
Writer
on Thu, 17/11/2011 - 22:05

ป่าไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญของภูมิประเทศบนพื้นดิน นักวิทยาศาสตร์เขื่อว่าหากป่าไม้ถูกทำลาย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะลอยขึ้นไปสร้างภาวะเรือนกระจกได้มากขึ้น ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นตามไปด้วย

การปลูกป่าอาจหยุดภาวะโลกร้อนไม่ได้

By: terminus
Writer
on Mon, 20/06/2011 - 23:26

แม้ว่า UN จะประกาศให้ปี 2011 นี้เป็น "ปีแห่งป่าสากล" แถมยังตั้งเป้าผลักดันต่อยอดโครงการ REDD (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation) เต็มที่ เพื่อให้ป่าไม้เป็นตัวช่วยดักจับก๊าซเรือนกระจกตัวสำคัญ (อย่างเช่น คาร์บอนไดออกไซด์) ไม่ให้ลอยขึ้นไปเพิ่มพูนภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ

UN ประกาศให้ปี 2011 เป็น "ปีแห่งป่าสากล"

By: terminus
Writer
on Tue, 04/01/2011 - 21:26

องค์การสหประชาชาติ หรือ UN (United Nations) กำลังเตรียมประกาศให้ปี 2011 เป็น "ปีแห่งป่าสากล" (International Year of Forests) เพื่อกระตุ้นให้คนทั้งโลกให้ความสนใจกับการอนุรักษ์, จัดการ, และร่วมกันพัฒนาความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าไม้อย่างยั่งยืน การประกาศอย่างเป็นทางการจะตามมาอีกครั้งในวันที่ 24 มกราคม 2011 ในการประชุม UN ณ กรุงนิวยอร์ค

รู้จักกับ 'ต้นไม้ที่อายุยืนที่สุดในโลก'

By: mk
Writer
on Thu, 18/03/2010 - 12:18

ต้นไม้ที่อายุยืนมากๆ มีอยู่หลายต้น เว็บไซต์ Wired คัดเลือกมาให้ดูจำนวนหนึ่ง

Subscribe to RSS - Forest