Finger

ดูช้างให้ดูหาง แต่ดูช้างน้อยให้ดูนิ้ว

By: terminus
Writer
on Tue, 05/07/2011 - 00:12

ทีมนักวิจัยแห่ง Gachon University Gil Hospital ในประเทศเกาหลีใต้ ได้ทำการสำรวจขนาดอวัยวะเพศของอาสาสมัครชายที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 144 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ตัดสินใจจะเข้ารับการผ่าตัดระบบท่อปัสสาวะอยู่แล้ว การวัดขนาดทำขณะที่อาสาสมัครถูกวางยาสลบอยู่ โดยจะวัดความยาวทั้งตอนที่หดๆ เหี่ยวๆ และตอนที่จับยืด (ไม่ใช่ขนาดตอนตั้งชูชันนะครับเพราะอาสาสมัครไม่ได้สติ แต่ว่านักวิจัยรู้อยู่แล้วว่าความยาวที่วัดตอนจับยืดเต็มที่สัมพันธ์กับขนาดตอนตั้งโด่ จึงเอามาใช้แทนกันพอถูไถไปได้)

ยิ่งนิ้วนางยาว ยิ่งหล่อ

By: terminus
Writer
on Thu, 21/04/2011 - 20:34

ต่อไปแมวมองไม่ต้องไปเสียเวลาเดินหาเด็กผู้ชายหน้าตาดีๆ แล้ว มองดูแค่ที่มือก็พอจะรู้ได้ว่าผู้ชายคนไหนหน้าตาดี

ทีมวิจัยที่นำโดย Camille Ferdenzi แห่งมหาวิทยาลัยเจนีวา ได้ทำการทดลองให้นักศึกษาผู้หญิงกว่า 80 คน มาให้คะแนนรูปใบหน้าของชายจำนวน 49 คน ว่าแต่ละหน้ามีความน่าดึงดูดใจ (attractiveness) อยู่ในระดับไหน

นิ้วชี้-นิ้วนางบอกความเสี่ยงการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้

By: terminus
Writer
on Mon, 06/12/2010 - 21:30

หลังจากข่าวที่แล้ว "นิ้วมือบอกความเข้มแข็งของเราได้" ใครที่ยังไม่ได้เอามือลง ก็ดูต่ออีกรอบ ส่วนคนที่เอามือลงแล้ว ก็ได้เวลายกมือกันขึ้นมาดูอีกครั้ง คราวนี้เตรียมใจไว้หน่อยก็ดี

นักวิทยาศาสตร์อังกฤษจากสองสถาบัน University of Warwick และ the Institute of Cancer Research ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล 15 ปี นับจาก ค.ศ. 1994 ถึง 2009 ของผู้ชายที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer) กว่า 1,500 คน และผู้ชายปกติกว่า 3,000 คน พบว่าผู้ชายที่มีนิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนางมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยกว่าผู้ชายที่มีนิ้วชี้สั้นกว่านิ้วนาง

นิ้วมือบอกความเข้มแข็งของเราได้

By: terminus
Writer
on Mon, 06/12/2010 - 11:46

ยกมือขึ้นมาแล้วดูที่นิ้วชี้กับนิ้วนางให้ดีๆ สองนิ้วนี้บอกถึงความเข็มแข็ง ความก้าวร้าว ความสามารถในทางกีฬาและการมองโลกในแง่ดีของเราได้

จากการวิจัยของ ดร. Jim Golby และ Jennifer Meggs แห่ง Teesside University ที่ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 67 คนด้วยการให้ตอบแบบสอบถาม ค้นพบว่าคนที่มีนิ้วชี้สั้นกว่านิ้วนางมากๆ จะมีความเข้มแข็งของจิตใจ, ความก้าวร้าว, ความสามารถในทางกีฬา, และมองโลกในแง่ดีกว่าคนที่มีนิ้วชี้ยาวเท่ากับหรือมากกว่านิ้วนาง

Subscribe to RSS - Finger