Extinction

เกาะจากที่ถูกน้ำกั้นในเชื่อนเชี่ยวหลาน ทำให้สัตว์สูญพันธุ์เร็วกว่าที่คาด

By: lew
Writer
on Mon, 30/09/2013 - 19:06

เขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขื่อนรัชชประภาสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 2525 และเปิดทำการในปี 2531 สร้างพื้นน้ำถึง 185 ตารางกิโลเมตร สิ่งที่เกิดมาด้วยคือยอดเนินเขาจำนวน 150 ยอดที่กลายเป็นเกาะในเขื่อน พื้นที่จำกัดเหล่านี้เป็นอันตรายต่อการรักษาพันธุ์สัตว์เพราะพื้นที่ที่จำกัดบนแต่ละเกาะ Luke Gibson นักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore - NUS) ติดตามตัวเลขจำนวนของสัตว์บนแต่ละเกาะ พบว่าอัตราความหลากหลายของสัตว์บนแต่ละเกาะนั้นลดลงอย่างรวดเร็ว

นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลบอก "มนุษย์มีบาปติดตัวตั้งแต่เกิด"

By: terminus
Writer
on Tue, 01/03/2011 - 00:16

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ Christian de Duve หนึ่งในสามผู้ร่วมรับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาและการแพทย์ในปี 1974 ได้เขียนหนังสือเล่มล่าสุดชื่อ "Genetics of Original Sin" เนื้อหาในหนังสือยกประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งว่า "กระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ (Natural selection) ของวิวัฒนาการมนุษย์จะนำพามนุษยชาติไปสู่การสูญพันธุ์ในที่สุด"

นักวิทยาศาสตร์ใช้ PageRank ค้นหาสปีชีส์ที่อาจสูญพันธุ์

By: pawinpawin
Writer
on Sat, 05/09/2009 - 17:16

ไอเดียของ PageRank ที่กูเกิลสร้างเพื่อจัดอันดับความสำคัญของเว็บไซต์ ที่ว่าเว็บไซต์หนึ่งๆ จะสำคัญก็ต่อเมื่อมีเว็บไซต์อื่นที่สำคัญลิงค์ไปสู่เว็บไซต์นั้น นั้นได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์หาสิ่งมีชีวิตที่อาจสูญพันธุ์ได้ง่ายแล้วครับ

Subscribe to RSS - Extinction