Excercise

ไม่อยากหิว? ลองกระโดดเล่นสิ!

By: a08
Writer
on Sun, 21/04/2013 - 19:00

จากรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ตรงจากแดนซากุระบ่งชี้ว่า การออกกำลังกายที่ต้องเคลื่อนไหวในเเนวดิ่ง อาจช่วยบรรเทาความหิวได้ดีกว่าการออกกำลังกายลักษณะอื่นๆ

จากรายงานก่อนหน้าที่ให้ข้อมูลว่า การออกกำลังกายสามารถกดความรู้สึกอยากอาหารได้ในช่วงเวลาหนึ่ง พร้อมเสนอถึงความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์นี้จะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนจากระบบย่อยอาหาร

หมายเหตุ: การจัดโซนของการออกกำลังกาย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดกีฬา เราสามารถปั่นจักรยานให้อยู่ในโซนแอโรบิกได้ กีฬาอื่น ๆ ก็เช่นกัน [Cr. mementototem]

ออกกำลังกายก่อนอาหารเช้า ช่วยลดน้ำหนัก

By: razhluk on Fri, 17/12/2010 - 18:52
Topics: 

เขียนบทความแรกต้อนรับเทศกาลปีใหม่และลานเบียร์ :)

ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน The Journal of Physiology แนะนำให้ออกกำลังกายก่อนอาหารเช้า กลุ่มทดลองมี 3 กลุ่ม ไ้ด้แก่ ไม่ออกกำลังกาย ออกกำลังกายหลังอาหาร และออกกำลังกายก่อนอาหาร ซึ่งการออกกำลังกายจะมีผู้ดูแลควบคุมให้เหมือนกัน เป็นการวิ่งหรือปั่นจักรยาน 60-90 นาที โดยออกกำลังกายสัปดาห์ละ 4 วัน พร้อมทั้งทานอาหารที่อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรต กลุ่มที่ออกกำลังกายก่อนอาหารจะได้รับคาร์โบไฮเดรตเพิ่มเติมในรูปของเครื่องดื่มพลังงาน ส่วนกลุ่มที่ออกกำลังกายหลังอาหารจะดื่มน้ำระหว่างออกกำลังอย่างเดียว แต่จะทานอาหารเพิ่มขึ้น

Subscribe to RSS - Excercise