Enzyme

เอนไซม์คืนความจำ

By: terminus
Writer
on Sat, 05/03/2011 - 00:45

ในตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์เจอสารเคมีที่ช่วยเพิ่มหรือลดความจำหลายต่อหลายตัว แต่ไม่มีตัวไหนเหมือนเอนไซม์ที่เรากำลังจะพูดถึง เพราะว่าสารพวกนั้นจะมีผลก็ต่อเมื่อสมองกำลังบันทึกความจำขณะกำลังเกิดเหตุการณ์ (เร่งความจำระยะสั้น) แต่เอนไซม์ตัวนี้สามารถเร่งให้หนูทดลองจำเหตุการณ์ที่เกิดผ่านมาแล้วได้ แม้ว่าจะเคยลืมเลือนไป หรือพูดอีกทาง คือ มันช่วยเร่งความจำในอดีตให้แจ่มชัดขึ้น (เร่งความจำระยะยาว)

Subscribe to RSS - Enzyme