Environment

นักวิจัยเตือน จีนมีสารหนูและปรอทปนเปื้อนในระบบนิเวศมากเกินไป

By: Mr.JoH on Thu, 10/01/2008 - 10:57

ทีมนักชีววิทยา จากมหาวิทยาลัย Darmounth ได้ทำการแยกสำรวจ พื้นที่จำนวน 3 แห่ง ของทะเลสาบ Baiyangdian ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดสำหรับภาคเหนือของจีน โดยพื้นที่สำรวจทั้ง 3 ห่างจากแหล่งที่เป็นมลภาวะ เช่น โรงงานถ่านหิน, พื้นที่เกษตรกรรม, โรงงานอุตสาหกรรม

ผลจากการสำรวจ พบว่าพื้นที่ทั้ง 3 มีปลาที่มีการปนเปื้อนของสารปรอทและสารหนู ในอัตราที่สูงกว่าค่าที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งน่าเป็นห่วงประชากรในบริเวณพื้นที่ทะเลสาบ Baiyangdian เพราะทะเลสาบแห่งนี้ เป็นแหล่งอาหารและน้ำดื่มที่สำคัญในบริเวณนี้

ผมว่าประเทศจีน ให้ความสำคัญระหว่างสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม พอๆ กันเลยนะ

จีนเริ่มศึกษาการใช้งานถ่านหินมลพิษต่ำ

By: Mr.JoH on Wed, 21/11/2007 - 18:11

มีการคาดการณ์กันว่า ภายในปี ค.ศ. 2030 ประเทศจีนจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเป็นสองเท่าของปัจจุบัน หนึ่งในปัจจัยหลักของระบบพลังงาน ภายในประเทศจีนก็คือ พลังงานจากถ่านหิน

สถาบัน British Geological Survey (BGS) จะเริ่มทำการศึกษา ถ่านหินมลพิษต่ำ หรือ Near Zero Emissions Coal (NZEC) ในกรุงปักกิ่ง ซึ่งแผนการศึกษา จะประกอบด้วย การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน 1 โรง ซึ่งติดตั้ง เครื่องกรองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 capture and storage (CCS) ซึ่งจากระบบดังกล่าว คาดว่าจะสามารถลดมลภาวะต่อไฟฟ้า 1 หน่วย ได้มากถึง 85-90%

นักวิทย์เตือน ?พืชสูญพันธุ์ ทำให้ผลผลิตจากธรรมชาติลดลง?

By: Mr.JoH on Tue, 06/11/2007 - 17:28

ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยล่าสุด แสดงให้เห็นว่า เมื่อพืชยิ่งสูญพันธุ์มากขึ้นไปเท่าไหร่ ผลผลิตที่มนุษย์จะได้จากพืชก็จะยิ่งน้อยลงไปเท่านั้น

จากการศึกษาผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลอง 44 การทดลองทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพต่ำ (คือมีพืชน้อยสายพันธุ์) จะให้ผลผลิต น้อยกว่าระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ (มีพืชหลายสายพันธุ์) ถึง 50 %

Pages

Subscribe to RSS - Environment