Environment

รายงานจากธนาคารโลกเผย อาหารแพงเพราะเชื้อเพลิงชีวภาพ

By: Mr.JoH on Sat, 05/07/2008 - 01:25

เชื้อเพลิงชีวภาพ ทำให้ราคาอาหารทั่วโลกสูงขึ้นกว่า 75% ตามรายงานที่ไม่ได้รับการเปิดเผยของธนาคารโลก ข่าวดังกล่าวตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์การ์เดียน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

หนังสือพิมพ์การ์เดียนกล่าวว่า รายงานฉบับดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่ไม่ได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อต้องการไม่ให้รัฐบาลสหรัฐเสียหน้า เนื่องจากเคยพูดไว้ว่า เชื้อเพลิงชีวภาพทำให้ราคาอาหารเพิ่มขึ้นเพียง 3%

ผู้เชี่ยวชาญยูเอ็นมองโลกในแง่ดี ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงมีส่วนช่วยลดโลกร้อน

By: Mr.JoH on Thu, 03/07/2008 - 23:46

ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของยูเอ็น Yvo de Boer ได้ให้สัมภาษณ์ถึงวิกฤติการน้ำมันแพง ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่า มีผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

Yvo de Boer ได้ให้ัสัมภาษณ์กับ AFP ว่า ราคาน้ำมันแพง ทำให้ยุโรปและอเมริการลดปริมาณการใช้น้ำมันลง นอกจากนี้ ยังเป็นการเร่งการพัฒนาพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เชื้อเพลิงชีวภาพบางชนิดอาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

By: Mr.JoH on Thu, 29/05/2008 - 17:54

นักชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน (University of Washington) ได้แสดงให้เห็นว่า พลังงานชีวภาพบางชนิด ให้ผลกระทบที่ตรงกันข้ามกับจุดประสงค์เดิมของมัน ซึ่งงานวิจัยนี้ ได้รับการตีพิมพ์ในนิยสาร Conservation Biology

งานวิจัยชิ้นนี้ ได้ศึกษาปัจจัยที่เป็นผลกระทบหลายๆ ด้าน เปรียบเทียบพลังงานที่ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิง เทียบกับพลังงานที่เชื้อเพลิงชนิดนั้นให้ออกมา, ผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน, และผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร โดยอยู่บนฐานที่ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพไปผสมกับเชื้อเพลิงปกติ ซึ่งผลจากการศึกษา นักวิจัยสรุปได้ว่า เอทานอลที่ได้มาจากข้าวโพด ถือเป็นตัวเลือกที่แย่ที่สุด

ครีมกันแดดเป็นภัยคุกคามต่อปะการัง

By: Mr.JoH on Sat, 24/05/2008 - 02:34

ครีมกันแดดที่นักท่องเที่ยวใช้กันทั่วไปตามชายหาด อาจเป็นสาหตุสำคัญในปรากฏการณ์ ปะการังฟอกสี ผลจากการศึกษาของคณะกรรมการสหภาพยุโรป

นักวิจัยที่นำโดย Roberto Danovaro จากมหาวิทยาลัยปิซ่า (University of Pisa) ได้ทำการทดลองโดยใช้ครีมกันแดดต่างกันสามยี่ห้อ ควบคุมปริมาณให้เหมาะสม แล้วนำไปทดสอบกับน้ำทะเลรอบๆ แนวปะการัง ซึ่งสถานที่ทดสอบได้แก่ เม็กซิโก, อินโดนีเซีย, ไทย และอียิปต์

จากการทดลอง พบว่าครีมกันแดดแม้มีปริมาณน้อย แต่ก็ทำให้ปะการังผลิตเมือกเหนียวออกมาภายในเวลา 18 ถึง 96 ชั่วโมง และภายในเวลา 96 ชั่วโมง ปะการังที่ทดสอบก็ฟอกสีทั้งหมด

สหภาพยุโรปแถลง : พลังงานชีวภาพไม่ได้แย่งอาหารคนจน

By: Mr.JoH on Sun, 18/05/2008 - 16:13

Guenter Verheugen รองประธานคณะกรรมการสภาพยุโรป ได้ออกมาคัดค้าน ถึงกระแสความไม่แน่ใจ ในการใช้พลังงานชีวภาพของสหภาพยุโรป

>"มันไม่มีเหตุผล ที่เราจะนำอาหารของคนและสัตว์ มาผลิตเป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ"

หนังสือพิมพ์ Bild am Sonntang ถอดคำให้สัมภาษณ์ของ Verheugen เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

Verheugen เน้นย้ำไปถึงการวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นถัดไป ซึ่งไม่ควรใช้วัสดุ ที่มนุษย์และสัตว์ใช้บริโภค นอกจากจะเป็นการแย่งอาหารแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการทำลายป่า เพื่อใช้พื้นที่ในการปลูกพืชพลังงาน แต่ีควรได้มาจากวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตรเช่น ฟางข้าว เป็นต้น

ราคาน้ำมันที่พุ่งสูง มีส่วนช่วยให้มลภาวะลดลง

By: Mr.JoH on Thu, 08/05/2008 - 19:09

ในภาวะราคาน้ำมันที่พุ่งสูงอยู่ในปัจจุบัน อาจจะมีข้อดีที่แอบแฝงอยู่ในตัวของมันเอง เมื่อนักวิจัยจากสหรัฐพบว่า ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ทำให้มลภาวะที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกลดปริมาณลง

Chris Knittel นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ได้ทำการศึกษาข้อมูล ราคาน้ำมันย้อนหลังไปหลายสิบปี และพบความสัมพันธ์ของราคาน้ำมัน กับพฤติกรรมของผู้ใช้รถ พบว่าการซื้อรถที่กินน้ำมันอย่างพวก SUV หรือ รถกระบะ จะลดลง 13% ทุกๆ 1 เหรียญของราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น และในทิศทางเดียวกัน ก็ทำให้ปริมาณการซื้อรถที่มีประสิทธิภาพในการใ้ช้น้ำมันเพิ่มสูงขึ้น 17% เช่นเดียวกัน

เมืองไร้ก๊าซคาร์บอนกลางทะเลทราย

By: Explorinex on Tue, 06/05/2008 - 19:37

โครงการ Masdar initiative ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซส MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา กับบริษัท Abu Dhabi Future Energy จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต UAE ได้ร่วมกันลงทุนเพื่อสร้างเมืองที่ปราศจากการผลิตคาร์บอน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง ของปรากฏการณ์เรือนกระจก โดยใช้งบประมาณกว่า 22,000 ล้านเหรียญสหรัฐ มีพื้นที่เมืองรวม 7 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ชานกรุงอาบู ดาบี เมืองหลวงของ UAE ประกอบไปด้วยที่อยู่อาศัย ร้านค้าและโรงงานขนาดเล็ก ซึ่งสามารถรองรับประชากรได้ประมาณ 50,000 คน

สัตว์เขตร้อนอาจสูญพันธุ์ เพราะปัญหาโลกร้อน

By: Mr.JoH on Tue, 06/05/2008 - 19:34

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย UCLA และมหาวิทยาลัย Washington ได้พบว่า สิ่งมีชีวิตหลายชนิด เช่น แมลง, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, และสัตว์เลื้อยคลาน มีโอกาสเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ อันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน

นักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายว่า ในปัจจุบันสัตว์จำพวกดังกล่าว ได้ปรับตัวให้อยู่ในสภาพอากาศของพื้นที่แถบนี้ได้เป็นอย่างดี ภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงขึ้น ซึ่งส่งผลเสียในการเพิ่มจำนวนประชากร

ความหลากหลายทางชีวภาพ มีผลต่อความสามารถในการผลิตของระบบนิเวศ

By: Mr.JoH on Fri, 25/04/2008 - 14:31

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาล้ยบราวน์ (Brown University) ได้ทำการทดลอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความหลากหลายทางชีวภาพ มีผลต่อความสามารถในการผลิต ของระบบนิเวศ มากกว่าที่เราคิดกัน

ผลการทดลองที่ได้จากระบบนิเวศวิทยาเทียม (Artificial ecosystems) ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากกว่า จะให้ผลผลิตต่างๆ ที่ได้จากพืชสูงกว่า เช่น ชีวมวล (Biomass)

พลังงานนิวเคลียร์ อาจไม่ดีอย่างที่คิด ?

By: Mr.JoH on Tue, 22/04/2008 - 13:08

ความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ผสมกับกระแสโลกร้อนที่กำลังมาแรง ทำให้พลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งถูกมองกันว่าเป็นพลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน และเหมาะสมกับภาวะโลกร้อน ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น

Pages

Subscribe to RSS - Environment