Energy Drink

เครื่องดื่มชูกำลังอาจเพิ่มโอกาสในการติดเหล้า

By: terminus
Writer
on Wed, 17/11/2010 - 18:30

ข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวร้ายสักนิดสำหรับคนที่ต้องพึ่งพาเครื่องดื่มชูกำลัง เช่น นักเรียนนักศึกษาที่ชอบอ่านหนังสือเตรียมสอบดึกๆ พวกทำงานกะกลางคืน หรือคนที่ต้องใช้กำลังกายเยอะๆ

งานวิจัยที่นำโดย Amelia M. Arria ได้ชี้ให้เห็นว่าการดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเป็นประจำอาจจะนำไปสู่การดื่มสุราขนาดหนักและอาการติดสุราได้

Subscribe to RSS - Energy Drink