EMG

งานวิจัยจากไมโครซอฟท์ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมสิ่งต่างๆ ผ่านสัญญาณกระตุ้นจากกล้ามเนื้อ

By: nuntawat
Writer
on Sun, 10/01/2010 - 06:31

ในปัจจุบันการควบคุมการทำงานคอมพิวเตอร์โดยการหยิบจับอุปกรณ์อินพุทนั้นจะผ่านคีย์บอร์ด เม้าส์ จอยสติ้กกัน แต่บางครั้งก็ยากที่เราจะควบคุมผ่านอุปกรณ์อินพุทเหล่านั้น เช่น ควบคุมการเล่นเพลงขณะวิ่งอยู่ หรือจะเปิดฝากระโปรงท้ายรถขณะถือของหนักอยู่ เป็นต้น คิดว่าจะดีหรือไม่หากเราสามารถควบคุมสิ่งต่างๆ โดยไม่ต้องใช้มือหยิบจับอุปกรณ์อินพุทเหล่านั้น?

Subscribe to RSS - EMG