Electronic

เซนเซอร์วัดความชื้นแบบ RFID สำหรับผ้าอ้อม

By: mementototem
Writer
on Wed, 12/02/2014 - 21:09

ทีมของ Takayasu Sakurai ที่มหาวิทยาลัยโตเกียว ได้พัฒนาแท็ก RFID สำหรับวัดความชื้น และมันยังที่บิดงอได้ด้วย แท็กอันนี้จะทำงานบนคลื่นความถี่ 13.56MHz ซึ่งเป็นย่านความถี่สูง (HF) ที่ใช้กันในสมาร์ทการ์ดชนิด RFID นั่นเอง

ตัวแท็กจะประกอบไปด้วยทรานซิสเตอร์ชนิดออร์แกนิก 30 ตัว และไดโอดชนิดออร์แกนิกอีกจำนวนหนึ่ง ทั้งหมดจะถูกหุ้มด้วยแผ่นฟิล์มพอลิอิไมด์ ภายในจะมีวงจรไฟฟ้าที่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

สะพานไออนจากแผ่นกราฟีนออกไซต์

By: mementototem
Writer
on Thu, 15/11/2012 - 21:40

แบตเตอรี่ที่ใช้กันโดยทั่วไป จัดเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดกัลวานิก (galvanic cell) หลักการผลิตกระแสไฟฟ้าของมันคือ ตัวเซลล์จะแบ่งออกเป็นสองฝั่ง คือ ฝั่งแอนไอออน (anion) สารอิเล็กโทรไลต์จะทำปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ขั้วแอโนด (anode) ได้ไอออนประจุลบ ส่วนฝั่งแคทไอออน (cation) สารอิเล็กโทรไลต์จะทำปฏิกิริยารีดักชันที่ขั้วแคโทด (cathode) ได้ไอออนประจุบวก อิเล็กตรอนจะไหลจากฝั่งแอนไอออนไปยังฝั่งแคทไอออนผ่านขั้วไฟฟ้า ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น ในขณะเดียวกัน ไอออนที่เกิดขึ้นทั้งสองฝั่ง จะไหลผ่าน สะพานไอออน (บางคนอาจจะเรียกว่า สะพานเกลือ - salt bridge ตามภาษาอังกฤษ) ไปยังฝั่งตรงข้าม เพื่อรักษาความสุมดุลทางไฟฟ้าเอ

มาจูบกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วย Kissenger

By: mementototem
Writer
on Mon, 23/07/2012 - 23:09

สำหรับคู่รักที่อยู่ห่างกัน ในสมัยก่อนอาจจะใช้วิธีส่งจดหมาย แล้วก็พัฒนามาเป็นโทรศัพท์ที่ได้ยินเสียง ต่อมาก็มองเห็นหน้ากันผ่านทางกล้องเว็บแคม แต่ในอนาคตอีกไม่นาน ทั้งคู่จะสามารถจูบกันได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ Hooman Samani ได้ประดิษฐิ์ Kissenger (มาจากคำว่า Kiss + Messenger) ที่มีรูปร่างเหมือนหัวกลม ๆ เล็ก ๆ ที่มีริมฝีปากอิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อความรู้สึก ทำจากซิลิโคน ที่มีลักษณะคล้ายริมฝีปากจริง ๆ มากที่สุด ทั้งรสสัมผัส และความรู้สึกขึ้นมาให้คู่รักได้ส่งรสจูบผ่านทาง Kissenger

วิธีการใช้งาน Kissenger คือ ต่อ Kissenger กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต แล้วจูบกับชิ้นซิลิโคน ตัวเซนเซอร์จะถ่ายทอดทั้งกำลัง แรงกดดัน รวมทั้งรูปร่างของริมฝีปากให้ไปปรากฏบน Kissenger ของอีกฝ่าย และทั้งคู่สามารถมองเห็นกันผ่านทางหน้าจอ

หลังจากการเปิดตัวในงานประชุมทางวิทยาศาสตร์ที่อังกฤษก็มีคนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก แต่สาเหตุที่ไม่มีการวางจำหน่าย Kissenger ก็เพราะว่า การจูบกันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนทางด้านจริยธรรม พวกเขาต้องการศึกษา และสำรวจความคิดเห็นในมุมมองด้านสังคม และวัฒนธรรมให้ดีเสียก่อน

ในขณะนี้ Kissenger ยังถูกปรับปรุงที่ห้องปฏิบัติการที่ตั้งโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และมหาวิทยาลัย Keio ของญี่ปุ่น

Samani เรียกแผนกของตัวเองว่า "lovotics" ซึ่งแปลว่า การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ และ Kissenger เป็นเพียงหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์หลาย ๆ อย่างที่ทีมของพวกเขาได้พัฒนาขึ้นมา

ที่มา: Phys.org

จอประสาทตาอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้คนตาบอดกลับมามองเห็นอีกครั้ง

By: mementototem
Writer
on Sun, 22/07/2012 - 20:44

การที่คนตาบอดจะกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง ในสมัยก่อน คงต้องอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือใช้เวทย์มนต์ช่วยเหลือ ซึ่งมันคงเป็นจริงได้แต่ในนิยายเท่านั้น แต่ด้วยการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ คนตาบอดมีโอกาสที่จะมองเห็นได้แล้ว

Argus II เป็นของบริษัท Second Sights ที่ประกอบด้วย เสาอากาศ ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และชุดขั้วไฟฟ้า ที่ฝังไว้บริเวณจอประสาทตาที่มีปัญหา และแว่นตาชนิดพิเศษ หน่วยประมวลผลวิดีโอ (Video Processing Unit - VPU) และสายเคเบิล ที่อยู่ภายนอก

Argus II จะใช้กล้องวิดีโอที่อยู่บนแว่นจับภาพ ส่งข้อมูลที่ได้ไปยังหน่วยประมวลผลวิดีโอ แล้วส่งข้อมูลที่ประมวลผลเสร็จแล้ว กลับมายังแว่นผ่านทางสายเคเบิล หลังจากนั้นจะส่งข้อมูลแบบไร้สายต่อไปยังเสาอากาศ และชุดขั้วไฟฟ้าที่ฝั่งไว้ ชุดขั้วไฟฟ้าจะปล่อยกระแสไฟฟ้าปริมาณเล็กน้อยออกมาเป็นจังหวะ โดยข้ามตัวรับแสงที่มีปัญหา ไปกระตุ้นเซลล์ที่เหลือบนจอประสาทตา แล้วส่งข้อมูลเหล่านั้นผ่านเส้นประสาทตาไปยังสมอง

สร้างได้ด้วย Minecraft: เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์โดยเด็ก 16 ขวบ

By: mekpro on Wed, 28/03/2012 - 09:34

หลายๆ ท่านคงรู้จักเกม Minecraft กันมาบ้างแล้ว แกนหลักของเกมนี้คือการเป็นโลกเสมือนให้ผู้เล่นสามารถสร้างโลกของตัวเองจากกล่องและโลจิกง่ายๆ ของกล่องให้ทำงานในโลกของเกมได้ แต่ของที่สร้างคราวนี้อยู่ในขั้นไม่ธรรมดา เพราะมันคือผลงานสร้างเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้งานได้จริง โดยผู้สร้างอายุเพียง 16 ปีเท่านั้น !

IBM สาธิตทรานซิสเตอร์แบบกราฟีนทำงานที่ 155 GHz

By: lew
Writer
on Wed, 13/04/2011 - 03:16

ไอบีเอ็มสาธิตทรานซิสเตอร์แบบใหม่ที่สร้างขึ้นจากกราฟีน เพิ่มความถี่สูงสุดที่รองรับไปถึง 155GHz เร็วกว่าทรานซิสเตอร์แบบเดิมๆ ไปถึง 50% โดยงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก DARPA หน่วยงานวิจัยด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ เพื่อพัฒนาทรานซิสเตอร์ความถี่สูงเพื่อใช้ในงานสัญญาณวิทยุ

อย่างไรก็ตามทรานซิสเตอร์กราฟีนยังไม่เหมาะต่อการใช้งานในคอมพิวเตอร์ดิจิตอล เนื่องจากระดับศักย์ไฟฟ้าในการทำงานยังไม่เหมาะต่อคอมพิวเตอร์ดิจิตอล แต่การใช้งานในวงจรอนาล็อกเพื่อขยายสัญญาณนั้นไม่ใช่เรื่องไกลเกินไปนัก

พานาโซนิคพัฒนาทรานซิสเตอร์ที่มีค่า Breakdown สูง

By: Mr.JoH on Fri, 14/12/2007 - 11:14

พานาโซนิคประกาศพัฒนา ทรานซิสเตอร์ที่มีส่วนกระกอบของ Galiium Nitride (GaN) ซึ่งมีค่า breakdown สูงกว่า 10000 โวลต์ ซึ่งค่า breakdown ดังกล่าวมากกว่าค่าสูงสุดที่เคยมีมากว่า 5 เท่า และสามารถนำไปประยุกต์กับงานที่ต้องใช้ความต่างศักย์สูงมากๆ หรือใช้กับสวิตซ์ที่สูญเสียพลังงานต่ำ

Subscribe to RSS - Electronic