Egypt

เร่งสำรวจความลับที่หลงเหลือในพีระมิดคูฟูก่อนสิ้นปีนี้

By: tiamat
Writer
on Wed, 11/08/2010 - 08:31

กว่า 4,500 ปีแห่งการยืนหยัดของมหาพีระมิดเมืองกิซ่า มนต์สเน่ห์ของมันได้สะกดทุกคนที่พยายามจะล่วงรู้ความลับอันยิ่งใหญ่ ทั้งยังสร้างความท้อแท้ได้ในเวลาเดียวกัน

พีระมิดอาจจะไม่ได้สร้างโดยแรงงานทาส

By: lew
Writer
on Mon, 11/01/2010 - 23:27

การค้นพบหลุมศพของแรงงานที่สร้างพิระมิดฟาโรห์คูฟูและฟาโรห์คาฟรีบริเวณเมืองกิซากำลังเป็นหลักฐานใหม่ที่แสดงว่าแรงงานที่ใช้สร้างพิระมิดไม่ได้เป็นแรงงานทาสดังที่เคยเชื่อกันมา

หลุมศพของแรงงานเหล่านี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากหลุมศพของฟาโรห์นักซึ่งผิดปรกติจากหลุมศพของทาสที่จะไม่สามารถอยู่ใกล้หลุมศพของกษัตริย์ได้ อีกทั้งยังมีการสลักคำจารึกเช่นคนงานบางกลุ่มที่เรียกตนเองว่า "เพื่อนของคูฟู"

แรงงานที่ใช้ในการสร้างพิระมิดนั้นประมาณกันไว้ที่ 10,000 คน และการค้นพบหลุมศพนี้ครั้งแรกมีขึ้นเมื่อปี 1990 เมื่อม้าตัวหนึ่งได้สะดุดอิฐของหลุมศพนี้เข้า

Subscribe to RSS - Egypt