Education

XPRIZE เปิดตัวรางวัล Global Learning พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้เด็กเรียนด้วยตัวเอง

By: lew
Writer
on Tue, 23/09/2014 - 07:21

XPRIZE หน่วยงานจัดการแข่งขันประกาศรางวัลใหม่ Global Learning XPRIZE รางวัลเพื่อสนับสนุนให้สร้างซอฟต์แวร์ที่เด็กจะสามารถเรียนรู้ทักษะการอ่าน เขียน และคำนวณ ได้ด้วยตัวเอง

ปัญหาเริ่มต้นของโครงการนี้ คือประเทศที่ด้อยพัฒนาไม่สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มากพอสำหรับประชากร การสร้างโรงเรียนให้ทั่วถึงต้องใช้เวลาอีกนาน แนวทางใหม่ที่ XPRIZE เสนอคือให้พัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับประเทศเหล่านี้ โดยตัวเด็กจะสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีครูมาสอน กระบวนการนี้ทำให้เราสามารถกระจายการศึกษาพื้นฐานไปได้อย่างรวดเร็ว

แก้ปัญหาเจ้าหน้าที่คุมหัวรบนิวเคลียร์โกงข้อสอบด้วยการเลิกให้เกรด

By: lew
Writer
on Thu, 31/07/2014 - 05:46

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมามีข่าวอื้อฉาวเมื่อตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมฐานยิงจรวดนิวเคลียร์ที่ฐานทัพ Malmstrom โกงข้อสอบจำนวนมาก รวมผู้มีส่วนรู้เห็นทั้งหมดถึงกว่าครึ่งฐานทัพ ตอนนี้ทางกองทัพเริ่มมองเห็นปัญหาว่าส่วนหนึ่งมาจากแนวทางการใช้คะแนนเพื่อเลื่อนขั้นเจ้าหน้าที่เอง

ข้อสอบการควบคุมจรวดนิวเคลียร์นี้ เจ้าหน้าที่จะต้องสอบให้ผ่านอย่างน้อยถึงร้อยละ 90 แต่ในการบันทึกคะแนนบันทึกเป็นเปอร์เซ็นต์ และมีการนำคะแนนนี้มาใช้เลื่อนขั้นเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่รายหนึ่งระบุว่า หากใครได้ร้อยละ 90 ถือว่าเป็นนักเรียนเกรด D เท่านั้น

บริษัทสำรวจสร้างแผนที่อังกฤษทั้งประเทศด้วย Minecraft

By: lew
Writer
on Thu, 26/09/2013 - 13:40

Ordnance Survey บริษัทสำรวจจากอังกฤษสร้างแผนที่อังกฤษทั้งประเทศพื้นที่ 224,000 ตารางกิโลเมตรเป็นแผนที่เกม Minecraft สร้างขึ้นจากบล็อคทั้งหมด 22 ล้านก้อน แต่ละก้อนแทนความกว้างยาว 50 เมตร ยกเว้นความสูงที่ไม่ตรงสัดส่วนเนื่องจากข้อจำกัดความสูง 256 บล็อคของ Minecraft

ทาง Ordnance เปิดให้ดาวน์โหลดแผนที่นี้ไปเล่นได้ฟรี ตัวไฟล์ดาวน์โหลดขนาด 345 เมกกะไบต์แต่เมื่อแตกไฟล์ออกมาแล้วจะมีขนาด 3.6 กิกะไบต์ และต้องการพื้นที่ดิสก์ 5 กิกะไบต์พร้อมแรมอีก 4 กิกะไบต์เพื่อเล่นแผนที่นี้

เลโก้เปิดตัวชุดสถาปนิก ชิ้นขาวล้วน 1,210 ชิ้น

By: lew
Writer
on Fri, 16/08/2013 - 18:11

แนวทางเปิดตัวเลโก้รุ่นใหม่ๆ ในช่วงหลังเป็นชุดเฉพาะสำหรับภาพยนตร์หรือการ์ตูนเป็นเรื่องๆ อยู่บ่อยครั้ง ทำให้แฟนๆ เริ่มบ่นว่าเลโก้ขาดอิสระที่เป็นเสน่ห์ของมันไป แต่ชุดล่าสุดจากเลโก้อาจจะทำให้แฟนๆ กลุ่มนี้กลับมาชื่นชอบอีกครั้ง เมื่อชุด Architecture Studio เป็นสีขาวล้วน และให้ชิ้นตัวต่อมามากถึง 1,210 ชิ้น

อังกฤษประกาศยกเลิกผลสอบเลือกโรงพยาบาลอินเทิร์น 7,000 คน

By: lew
Writer
on Thu, 28/02/2013 - 01:37

สำนักงานโครงการแพทย์พื้นฐาน (UK Foundation Program Office - UKFPO) ของอังกฤษประกาศยกเลิกผลสอบแพทย์ในปีสุดท้ายเพราะความผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตรวจ ทำให้นักเรียนแพทย์ปีสุดท้ายที่เลือกโรงพยาบาลเพื่อออกอินเทิร์นและได้รู้ผลโรงพยาบาลแล้วต้องรอคะแนนใหม่ที่ตรวจด้วยมือ และเริ่มกระบวนการเลือกโรงพยาบาลใหม่

UKFPO ระบุว่าความผิดพลาดนี้เกิดจากระบบสแกนข้อสอบทำให้ผลคะแนนที่ออกมาเป็นไปได้ว่าจะผิดพลาด ทางกรรมการจึงต้องนำกระดาษคำตอบกลับมาตรวจด้วยมือใหม่ทั้งหมด

มหาวิทยาลัย NUS ในสิงคโปร์ยกเลิกการห้ามขายถุงยางอนามัยในวิทยาเขต

By: lew
Writer
on Fri, 08/02/2013 - 22:37

ความคิดต่อต้านการขายถุงยางอนามัยในมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะของไทย แม้แต่ในประเทศเจริญแล้วอย่างสิงคโปร์ในมหาวิทยาลัย National University of Singapore (NUS) ก็เคยมีคำสั่งห้ามไม่ให้ขายถุงยางอนามัยในมหาวิทยาลัยเช่นกัน โดยร้าน The Guardian ระบุว่าทางมหาวิทยาลัยได้ห้ามขายสินค้าวางแผนครอบครัวในวิทยาเขตตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์เป็นต้นมา

แต่สัปดาห์นี้ทางมหาวิทยาลัยได้ตอบคำถามของนักศึกษาว่าการสั่งห้ามนี้เป็น "ความเข้าใจผิด" และได้แก้ไขความเข้าใจผิดกับร้านค้าในมหาวิทยาลัยแล้ว

โรงเรียนในสวีเดนเริ่มใช้เกม Minecraft ประกอบหลักสูตร

By: lew
Writer
on Wed, 16/01/2013 - 07:19

โรงเรียน Viktor Rydberg เริ่มใช้งานเกม Minecraft ประกอบหลักสูตรเพื่อ "เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์" รวมถึงเรียนรู้ที่จะวางแผนและจัดการปัญหา

อาจารย์ในโครงการนี้ระบุว่าเด็กผู้ชายมักจะรู้จักเกมนี้อยู่ก่อนเข้าเรียนอยู่แล้ว ส่วนเด็กผู้หญิงก็สามารถเล่นเกมได้เป็นอย่างดีและสามารถสร้างสรรค์งานได้ไม่ต่างจากการทำงานศิลปะหรืองานไม้

โครงการนี้ใช้กับเด็กอายุ 13 ปี และหลังจากทดลองแล้วคาดว่าปีต่อๆ ไปก็จะมีการดำเนินโครงการนี้ต่อ

ที่มา - The Local

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีติดอันดับในช่วง 350-400 ของโลก

By: lew
Writer
on Fri, 05/10/2012 - 14:04

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Times Higher Education (THE) เป็นการจัดอันดับประจำปีโดย Thomson Reuters ในปีนี้ก็ถึงรอบการจัดอันดับประจำปี 2012-2013 และมหาวิทยาลัยเดียวของไทยที่ติดอันดับ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จากปีที่แล้วที่มีมหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับ คือ มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ THE แบ่งตัวชี้วัดเป็น 13 ตัวชี้วัด จัดเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ การเรียนการสอน, งานวิจัย, การอ้างอิงงานวิจัย, มุมมองจากนานาชาติ, และผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ส่วนคะแนนของมจธ. นั้นได้สูงในสองหมวดคือ การอ้างอิงงานวิจัย (68.4) และผลกระทบต่ออุตสาหกรรม (60.2)

อาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพชนะการแข่งขันหุ่นยนต์ 10 ดอลลาร์

By: lew
Writer
on Mon, 01/10/2012 - 02:42

African Robotics Network (AFRON) เป็นหน่วยานสนับสนุนการใช้หุ่นยนต์ในแอฟริกา ได้จัดงานแข่งขันการสร้างหุ่นยนต์ราคา 10 ดอลลาร์ เพื่อใช้สำหรับการเรียน โดยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มรางวัล คือ หุ่นยนต์มีสาย, หุ่นยนต์ไร้สาย, และหุ่นยนต์ทำงานได้ในตัวเอง

อยากได้ต้องทำเอง อาจารย์ฟินแลนด์รวมตัวกันเขียนหนังสือเรียนโอเพนซอร์ส

By: lew
Writer
on Mon, 01/10/2012 - 02:03

หนังสือเรียนเป็นในต่างประเทศเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากอุตสาหกรรมหนึ่ง หนังสือเรียนจำนวนมากมีราคาแพงและบางครั้งที่อาจารย์ผู้เขียนไม่ได้กลับมาปรับปรุงหนังสืออย่างต่อเนื่องก็ทำให้หนังสือล้าหลังไปอย่างน่าเสียดาย กลุ่มอาจารย์และนักวิจัยในฟินแลนด์จึงรวมตัวกันเขียนหนังสือตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 ที่ผ่านมา ผ่านไปสามวัน ทางกลุ่มก็ได้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์สำหรับระดับมัธยมมาหนึ่งเล่ม ความหนา 124 หน้ารวมเฉลยท้ายเล่ม

Pages

Subscribe to RSS - Education