Economy

ตัวเลขส่งออกโซลาร์เซลล์ของสหรัฐฯ พุ่งเป็น 5,630 ล้านดอลลาร์

By: lew
Writer
on Wed, 31/08/2011 - 01:06

สหรัฐฯ กำลังกลายเป็นผู้ส่งออกเซลล์แสงอาทิตย์รายใหญ่เมื่อตัวเลขการส่งออกเซลล์แสงอาทิตย์กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความต้องการทั่วโลก รายงานล่าสุดจากสมาคมอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ได้แสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ กำลังส่งออกสินค้าเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์เป็นมูลค่าถึง 5,630 ล้านดอลลาร์ แม้จะหักลบการนำเข้ามูลค่า 3,750 ล้านดอลลาร์แล้วก็ยังมีมูลค่าส่งออกถึง 1,880 ล้านดอลลาร์

ที่น่าสนใจคือรายงานในปี 2009 นั้นมูลค่าส่งออกรวมสินค้าในหมวดนี้ของสหรัฐฯ ยังอยู่ที่ 723 ล้านดอลลาร์เท่านั้น นับว่าเป็นหมวดสินค้าที่เติบโตสูงมาก

นักวิจัยเสนอแนวทางการคิดต้นทุนจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบใหม่

By: lew
Writer
on Wed, 09/02/2011 - 00:34

แต่เดิมนั้นการคิดต้นทุนพลังงานของพลังงานแสงอาทิตย์เทียบกับพลังานแบบอื่นๆ จะอาศัยสเปคจากผู้ผลิตว่าแผงโซลาร์นั้นสามารถผลิตพลังงานได้เท่าใหร่แล้วคูณด้วยอายุการใช้งานแล้วเอาไปหารค่าแผงโซลาร์ แต่ต้นทุนเช่นนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงค่าซ่อมบำรุงที่ต้องมีในการใช้งานนานนับสิบปี นักวิจัยจึงเสนอทางคำนวณใหม่ชื่อว่า levelized cost of energy หรือ LCOE

LCOE สร้างจะโมเดลจำลองแบบ Monte Carlo มันอาศัยค่าพารามิเตอร์อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการใช้งานโซลาร์เซลล์จำนวนมาก แล้วถ่วงด้วยความน่าจะเป็นในกรณีต่างๆ

การแพทย์ไม่เจริญเหรอ ? เรามีโปรแกรมช่วย

By: chobits_nizzy
Writer
on Fri, 26/02/2010 - 14:30

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่า บริษัทยาได้หันมาใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของยาโดยการใฃ้เครื่องมือที่สามารถติดตามผู้ป่วยได้ตลอดเวลา(real time)

ตัวอย่างบริษัทยาที่หันมาใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ได้แก่

โนวาทิส (Novartis) ใช้ "smart pill" ที่สามารถส่งข้อมูลจากภายในร่างกายอย่างพวกสัญญาณชีพ (vital sign)และตรวจสอบว่าคนไข้ได้กินยาหรือไม่

เบเยอร์ (Bayer)ต่อ glucometer สำหรับเด็กที่ป่วยเป็นเบาหวานกับ เกมนินเทนโด (Nintendo)

ราคาน้ำมันที่พุ่งสูง มีส่วนช่วยให้มลภาวะลดลง

By: Mr.JoH on Thu, 08/05/2008 - 19:09

ในภาวะราคาน้ำมันที่พุ่งสูงอยู่ในปัจจุบัน อาจจะมีข้อดีที่แอบแฝงอยู่ในตัวของมันเอง เมื่อนักวิจัยจากสหรัฐพบว่า ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ทำให้มลภาวะที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกลดปริมาณลง

Chris Knittel นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ได้ทำการศึกษาข้อมูล ราคาน้ำมันย้อนหลังไปหลายสิบปี และพบความสัมพันธ์ของราคาน้ำมัน กับพฤติกรรมของผู้ใช้รถ พบว่าการซื้อรถที่กินน้ำมันอย่างพวก SUV หรือ รถกระบะ จะลดลง 13% ทุกๆ 1 เหรียญของราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น และในทิศทางเดียวกัน ก็ทำให้ปริมาณการซื้อรถที่มีประสิทธิภาพในการใ้ช้น้ำมันเพิ่มสูงขึ้น 17% เช่นเดียวกัน

Subscribe to RSS - Economy