Echolocation

แมลงวันโดนค้างคาวจับกินเพราะตัวผู้เกี้ยวเสียงดัง

By: terminus
Writer
on Sun, 05/08/2012 - 17:36

ค้างคาวหลายชนิดสามารถใช้เสียงนำทางและระบุเป้าหมายซึ่งสามารถทำได้สองวิธี วิธีแรก คือ echolocation ซึ่งเหมือนกับระบบโซนาร์ ค้างคาวจะร้องส่งเสียงความถี่สูงระดับ ultrasonic (ความถี่สูงกว่าเสียงที่มนุษย์สามารถได้ยิน) ออกไป เมื่อเสียงตกกระทบกับวัตถุ คลื่นเสียงก็จะสะท้อนกลับมาเข้าหูค้างคาว ทำให้ค้างคาวรับทราบถึงขนาด, ตำแหน่ง, และแม้กระทั่งพื้นผิวของวัตถุตรงหน้า

สำหรับวิธีที่สอง ค้างคาวจะใช้วิธีดักฟังเสียงของเหยื่อ (passive acoustics) เช่น เสียงจากการกระพือปีกของแมลง เป็นต้น

ค้างคาวช่างเลือก: ไม่ใช่แค่ได้ยินเสียง แต่ต้องอร่อยด้วย

By: Halley
Writer
on Tue, 22/05/2012 - 22:58

เป็นที่รู้กันดีว่าสัตว์จำพวกค้างคาว สามารถใช้คลื่นเสียงความถี่สูงบ่งบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ไกลออกไปได้ ซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อการระบุทิศทางและการหาอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการล่าเหยื่อ

แต่โลกนี้อยู่ยากกว่านั้น เพราะนอกจากจะต้องค้นหาตำแหน่งของอาหารแล้ว ยังต้องดูด้วยว่าเหยื่อที่ระบุตำแหน่งได้นั้นมีขนาดพอเหมาะแก่การกินหรือเปล่า และมันมีพิษหรือไม่

โลมาใช้ระบบคลื่นโซนาร์คู่

By: terminus
Writer
on Thu, 16/06/2011 - 23:09

เป็นที่รู้กันดีว่าโลมาใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasound) ในการค้นหาเส้นทางและเหยื่อ แบบที่เราเรียกกันว่า "Echolocation" แม้นักวิทยาศาสตร์แอบสังเกตเห็นมาเนิ่นนานแล้วว่าโลมามีอวัยวะในการส่งเสียง 2 อัน แต่พวกเขาก็เชื่อว่าโลมาไม่ได้ใช้อวัยวะส่งเสียงสองอันนี้พร้อมกัน มีเพียงอันเดียวเท่านั้นที่ถูกเปิดใช้ในขณะหนึ่งๆ

Subscribe to RSS - Echolocation