Earth Science

แร่ที่มีมากที่สุดในโลกได้ชื่ออย่างเป็นทางการสักที

By: terminus
Writer
on Sun, 30/11/2014 - 17:40

องค์ประกอบ 93% ของชั้นแมนเทิลส่วนล่าง (Lower Mantle - ระดับความลึกตั้งแต่ 660 ถึง 2,891 กิโลเมตรจากพื้นผิวโลก) คือแร่ของซิลิเกต, เหล็ก, แมกนีเซียม, แคลเซียมที่อยู่ในโครงสร้างผลึกแบบ perovskite นักวิทยาศาสตร์จึงเรียกแร่นี้รวมๆ ว่า silicate-perovskite โดยรูปแบบที่พบได้มากที่สุดของแร่ silicate-perovskite คือ MgSiO3-perovskite ซึ่งเชื่อกันว่ามีมากถึง 70% พอเอาตัวเลขนี้มาคำนวณบวกลบคูณหารคร่าวๆ แล้ว ก็จะสรุปได้ว่า 38% ของปริมาตรทั้งหมดของโลกของเราเป็นแร่ MgSiO3-perovskite นี่แหละ แต่ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตั้งชื่อให้กับแร่ชนิดนี้ได้!

อย่าสับสนกับแร่ที่ชื่อว่า "Perovskite" ซึ่งเป็นแร่แคลเซียมไทเทเนียมออกไซด์

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบหินที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

By: lew
Writer
on Mon, 29/09/2008 - 11:15

มีรายงานการค้นพบก้อนหินที่มีอายุถึง 4.28 พันล้านปีบริเวณอ่าวฮัดสัน ประเทศแคนาดา ทำสถิติใหม่ของก้อนหินที่มีอายุมากที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมา

ที่น่าสนใจกว่านั้นคือในชั้นหินที่พบนี้ พบร่องรอยเบื้องต้นว่าในยุคของก้อนหินนี้อาจจะมีแบคทีเรียอาศัยอยู่ในโลกแล้ว แม้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการศึกษา แต่หากเป็นจริง ก้อนหินก้อนนี้จะเป็นหลักฐานไปยังสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเช่นกัน

ก้อนหินที่เก่าที่สุดเท่าที่เราเคยพบมาก่อนหน้านี้มีอายุ 4.03 พันล้านปี ส่วนวัตถุโบราณที่เก่าที่สุดจริงๆ คงเป็นสายแร่ Zircon ในออสเตรเลียที่มีอายุถึง 4.36 พันล้านปี

วัดเส้นรอบวงโลกด้วยไม้บรรทัด

By: kru_taweepong on Wed, 24/09/2008 - 03:51

วันที่ 23 กันยายน เป็นวันวิษุวัติ เหมาะแก่การวัดเส้นรอบวงโลก ด้วยไม้บรรทัด

มีต่อ..

ดร. พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า วันอังคารที่ 23 กันยายน เกิดปรากฏการณ์โลกตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ เรียกว่า วันวิษุวัติ หรือ อีควินอกซ์ (Equinox) จึงเหมาะที่สุดสำหรับการจัดกิจกรรมวัดความยาวของเส้นรอบวงโลกด้วยไม้บรรทัด จากการสังเกตเงาของดวงอาทิตย์ ซึ่งเรียกว่า วิธีของเอราทอสเทนีส (Eratosthenes' method) ...

ญี่ปุ่นปรับปรุงระบบติดตามแผ่นดินไหว

By: Mr.JoH on Thu, 03/07/2008 - 23:16

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ถือได้ว่าเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งมากที่สุดในโลก เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดจากแผ่นดินไหว ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ญี่ปุ่นตัดสินใจปรับปรุงประสิทธิภาพในการตรวจจับแผ่นดินไหวให้ดีกว่าเดิม

ระบบใหม่ที่ได้รับการปรับปรุง จะถูกติดตั้งใต้ท้องมหาสมุทร โดยมีความลึกประมาณ 1,000 ถึง 2,000 เมตร เพื่อที่จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสั่นไหวของแผ่นเปลือกโลกในบริเวณนั้น ข้อมูลที่เก็บได้ จะถูกส่งผ่านสายเคเบิลใยแก้วความเร็วสูง จากใต้ท้องมหาสมุทร ไปยังสถานีที่อยู่บนพื้นดิน

Subscribe to RSS - Earth Science