Ears

เซลล์ขนรับเสียงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็งอกใหม่ได้

By: mementototem
Writer
on Thu, 10/01/2013 - 12:09

การสูญเสียการได้ยินเป็นปัญหาสุขภาพอย่างหนึ่ง แม้ว่าอุปกรณ์ช่วยฟัง และการปลูกถ่ายคอเคลียจะช่วยให้อาการดีขึ้นในบางสาเหตุ แต่ยังไม่มีวิธีการใดที่สามารถฟื้นฟูการได้ยินได้โดยตรง เพราะว่า เซลล์ขนรับเสียงในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แตกต่างจากของนก หรือปลา มันจึงไม่สามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้

แต่กลุ่มนักวิจัยจาก Massachusetts Eye and Ear และ Harvard Medical School ได้แสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกว่า เซลล์ขนรับเสียงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่โตเต็มวัยสามารถงอกใหม่ได้เช่นกัน ข้อสรุปนี้ได้จากการทดลองในหนูที่หูหนวก โดยให้ยาที่ทำหน้าที่ขัดขวางเอมไซม์ gamma-secretase ที่สร้างจากโปรตีนชื่อ Notch ที่อยู่บนผิวของเซลล์ช่วยเหลือที่อยู่รอบ ๆ เซลล์ขนรับเสียง ทำให้เซลล์ช่วยเหลือเหล่านี้กลายเป็นเซลล์ขนรับเสียงอันใหม่ ทำให้หนูไดยินเสียงดีขึ้น และสามารถตรวจสอบได้ด้วยกว่าเซลล์ขนบริเวณใดที่งอกขึ้นมาใหม่ (เพราะตำแหน่งของเซลล์ขนที่ต่างกันในคอเคลียจะรับเสียงที่ความถี่ต่างกัน)

วิธีการนี้อาจจะเป็นทางที่ช่วยให้คนหูหนวกสามารถกลับมาได้ยินอีกครั้ง

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ใน Neuron DOI: 10.1016/j.neuron.2012.10.032

ที่มา: MedicalXpress

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากร่างกาย

By: mementototem
Writer
on Tue, 13/11/2012 - 19:31

เมื่อ 60 กว่าปีก่อน นักวิทยาศาสตร์พบว่า ภายในหูตรงบริเวณท่อขดรูปก้นหอย (คอเคลีย - cochlea) มีแบตเตอรี่ตามธรรมชาติอยู่ โดยตัวแบตเตอรี่จะถูกแบ่งด้วยเยื่อบุผิว เซลล์บางเซลล์จะปล่อยอิออนจำเพาะออกมา ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างโปแตสเซียมอิออน และโซเดียมอิออน ในอีกด้านหนึ่งของเยื่อบุผิว ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นมา หูซึ่งทำหน้าที่แปลงแรงทางกล (การสั่นของเยื่อแก้วหู) ให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าเคมีแล้วส่งไปให้สมองประมวลผล จะใช้แบตเตอรี่อันนี้เป็นแหล่งพลังงาน

แบตเตอรี่ตรงนี้ ผลิตกระแสไฟฟ้ามากที่สุดในร่างกาย แต่มันก็ยังน้อยเกินไปที่จะเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และจำเป็นต้องใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะมีผลต่อการได้ยิน

เข้าหูซ้ายไม่ทะลุหูขวา...เพราะยังต้องอยู่ในหูชั้นในก่อน

By: terminus
Writer
on Thu, 07/04/2011 - 01:12
Topics: 

ทีมนักวิทยาศาตร์ที่นำโดย Alfred L. Nuttall แห่ง the Oregon Hearing Research Center ได้แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่เสียงผ่านเข้ามาในหูแล้ว การสั่นของเสียงจะยังคงอยู่ในหูชั้นในต่อไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง แม้ว่าแหล่งกำเนิดเสียงจะหยุดส่งเสียงแล้วก็ตาม

Subscribe to RSS - Ears