Dieting

การไดเอ็ททำให้สมองเยาว์วัย

By: terminus
Writer
on Mon, 26/12/2011 - 20:26

มีงานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าการควบคุมปริมาณแคลอรี่จะช่วยให้สัตว์ทดลองมีอายุยืนขึ้น ลดความเสี่ยงการเกิดโรคชรา เช่น โรคความจำเสื่อม เป็นต้น ในขณะที่สัตว์ที่กินอาหารมากเกินก็จะแก่และตายเร็วกว่าปกติ

ทีมวิจัยที่นำโดย Giovambattista Pani แห่ง Catholic University of Sacred Heart ในอิตาลี ได้ศึกษาผลของการควบคุมปริมาณแคลอรี่ในหนูทดลอง โดยพวกเขาจำกัดปริมาณอาหารให้หนูกินเพียง 70% ของปริมาณอาหารปกติ

ยิ่งลดน้ำหนักมาก ยิ่งเครียด

By: terminus
Writer
on Sun, 05/12/2010 - 00:10

งานวิจัยใหม่ในหนูทดลองได้เปิดเผยสิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นข่าวร้ายคนที่อยากลดน้ำหนักด้วยการจำกัดปริมาณอาหาร

Subscribe to RSS - Dieting