Depression

รูปแบบการโพสต์ IG อาจใช้ทำนายโรคซึมเศร้าได้

By: a08
Writer
on Thu, 01/09/2016 - 17:49

ทุกข์? สุข? เหงา? เศร้าใจ? ยิ้ม โกรธกัน ขอโทษกันไปกันมาเพื่ออะไร ขั้นตอนวิธี (algorithm) ใหม่สามารถทำนายภาวะซึมเศร้าจากโพสต์ในอินสตาแกรม (Instragram) ของผู้ใช้ได้แม่นยำถึง 70% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในการวินิจฉัยของมนุษย์ที่ทำได้แม่นยำเพียง 42%

Andrew Reece จากมหาวิทยาลัย Harvard และ Chris Danforth จากมหาวิทยาลัย Vermont ที่ Burlington ได้ทำการสำรวจสุขภาพจิตของผู้ใช้จำนวน 155 คน และตั้งขั้นตอนวิธีเพื่อให้ทำสืบค้นผ่านรูปกว่า 43,950 รูป เพื่อมองหาสัญญาณหรือข้อบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า ที่ผู้ใช้เหล่านั้นโพสต์ลงไปบนโซเชียลมีเดีย

เด็กผู้ชายที่มีพ่อแม่มีภาวะซึมเศร้า สามารถแยกแยะอารมณ์จากใบหน้าได้ดีกว่าเด็กทั่วไป

By: mementototem
Writer
on Sat, 18/05/2013 - 13:22

จากการศึกษาของ Nestor Lopez-Duran แห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกน และเพื่อนร่วมงาน พบว่า เด็ก โดยเฉพาะเด็กผู้ชาย ที่พ่อแม่มีภาวะซึมเศร้าจะมีความสามารถในการแยกแยะใบหน้าที่อยู่ในอารมณ์เศร้าได้ดีเป็นพิเศษ

ผลสำรวจพบหญิงดื่มกาแฟจะเป็นโรคเครียดน้อยกว่าคนทั่วไป

By: lew
Writer
on Thu, 29/09/2011 - 00:55

รายงานสำรวจผู้หญิงอายุ 30 ถึง 55 ปีจำนวน 50,000 คนพบความเกี่ยวข้อระหว่างการดื่มกาแฟและการมีอาการเครียด โดยดูจากผู้ที่ต้องทานยาลดความเครียดหรือเข้ารับการรักษาภายใน 10 ปีหลังเริ่มสำรวจ (ตอนเริ่มต้นไม่มีใครมีอาการต้องรักษา) พบว่าผู้หญิงที่ดื่มาแฟเป็นประจำมีแนวโน้มเครียดน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ

การศึกษานี้ไม่ได้ระบุวาการกินกาแฟจะช่วยลดความเครียดแต่อย่างใด แต่ยืนยันได้ว่าพฤติกรรมการดื่มกาแฟไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในอาการเครียดแต่อย่างใด

เรื่องสะเทือนใจจะติดค้างในความจำระยะสั้น

By: mementototem
Writer
on Tue, 07/06/2011 - 12:27

ชีวิตของคนเรามีขึ้นมีลงเป็นธรรมดา อาจจะทะเลาะกับเพื่อน กับแฟน สูญเสียพ่อแม่ หรือบุคคลอันเป็นที่รัก แต่ส่วนใหญ่แล้ว เราจะผ่านช่วงเวลาอันยุ่งยากเหล่านั้นมาได้กันแทบทุกคน มีเพียงคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังติดอยู่กับเรื่องสะเทือนใจเหล่านี้ และบางคนก็ทำให้เรื่องเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จากการศึกษาของคุณ Jutta Joormann แห่งมหาวิทยาลัยไมอามี่ ร่วมกับคุณ Sara Levens และคุณ Ian H.

การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างหนักเชื่อมโยงกับโรคซึมเศร้า

By: lew
Writer
on Thu, 04/02/2010 - 06:36

รายงายล่าสุดจากมหาวิทยาลัยลีดส์แห่งสหราชอานาจักรได้ระบุความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างหนักและโรคซึมเศร้า

งานวิจัยนี้ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่าง 1,319 คนที่มีช่วงอายุระหว่าง 16 ถึง 51 ปี พบว่าโอกาสการเป็นโรคซึมเศร้ามีความเกี่ยวข้องกับการใช้อย่างหนัก โดยในกลุ่มผู้ใช้ที่อยู่ในขั้นเสพติดอินเทอร์เน็ตนั้นแสดงระดับการเป็นโรคซึมเศร้าสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ

รายงานฉบับนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าอินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าหรือกลุ่มผู้เป็นโรคซึมเศร้าเข้าไปหาอินเทอร์เน็ตเป็นที่พึ่ง

อ่านจบแล้วหาเวลาไปเดินเล่นกับเพื่อนๆ และครอบครัวบ้างนะครับ

Subscribe to RSS - Depression