Dengue vaccine

นักวิจัยไทย กำลังพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก

By: chobits_nizzy
Writer
on Sat, 26/02/2011 - 15:40

จริงๆ ข่าวนี้ก็ค่อนข้างนานแล้วนะคะ มีข่าวออกมาตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ มีบางเวบไซต์ในไทย เอาข่าวมาลงบ้างแล้ว แต่ผู้แปล อยากให้ชาว JuSci.net ได้ทราบข่าวดีๆ แบบนี้กันค่ะ

นักวิจัยไทย จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) กำลังพัฒนาวัคซีนต้นแบบป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งได้ผ่านการทดสอบในหนูและลิงแล้ว และจะทำการทดสอบในมนุษย์ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตวัคซีนที่สามารถนำมาใช้ในเชิงพานิชย์กับเด็กได้จริงภายใน 10 ปี

Subscribe to RSS - Dengue vaccine