Demography

เด็กผู้ชายยุคปัจจุบันเจริญวัยเร็วกว่าอดีต

By: terminus
Writer
on Fri, 19/08/2011 - 00:38

ความจริงที่ว่าเด็กผู้หญิงยุคใหม่ก้าวเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ (sexual maturity) เร็วขึ้นกว่าในยุคอดีตที่ผ่านมาเป็นที่รู้กันแพร่หลายในวงกว้างแล้ว เนื่องจากมีงานวิจัยรองรับเพรียบ

แต่งานวิจัยลักษณะเดียวกันในเด็กผู้ชายกลับไม่มีปรากฏเด่นชัด เหตุผลหลักน่าจะมาจากการเจริญวัยของเด็กผู้ชายนั้นเก็บข้อมูลได้ยากกว่าเด็กผู้หญิง การเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงสังเกตได้ง่ายจากการมาของประจำเดือน (menstruation) ครั้งแรก ต่างจากของผู้ชายที่นักวิจัยไม่รู้จะไปสังเกตจากตรงไหน

ประชากรโลกจะแตะ 7 พันล้านสิ้นปีนี้

By: terminus
Writer
on Fri, 29/07/2011 - 20:28

จากการคาดการณ์ของสหประชาชาติ ประชากรของโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 6 พันล้านคนในปี 1999 เป็น 7 พันล้านภายในสิ้นปี 2011 นี้ และถ้าอัตราการเพิ่มประชากรยังเป็นไปตามแบบจำลองของสหประชาชาติ ประชากรโลกจะพุ่งขึ้นถึง 9.3 พันล้านและ 10.1 พันล้านในปี 2050 และ 2100 ตามลำดับ

Subscribe to RSS - Demography