Cosmology

นักฟิสิกส์เสนอพลังงานมืดอาจส่งผลต่อลูกศรแห่งกาลเวลา

By: tonwachara on Fri, 23/12/2016 - 19:39

A. E. Allahverdyan และ V. G. Gurzadyan ได้ตีพิมพ์บทความวิชาการลงในวารสาร Physical Review E เสนอว่าพลังงานมืดส่งผลต่อกับลูกศรแห่งกาลเวลาโดยวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ว่า ในกรณีที่ดาวโคจรรอบดาวอีกดวงหนึ่ง พลังงานมืด (Dark Energy) จะทำให้กฎฟิสิกส์ทำนาย “ไปในอนาคต” และ “ไปในอดีต” แตกต่างกันได้

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์อาจช่วยเผย "ส่วนผสม" สำคัญของสสารมืด

By: tonwachara on Sat, 05/11/2016 - 10:52

ทีมนักวิจัยได้ตีพิมพ์บทความวิชาการลงในนิตยสาร Nature กล่าวถึงการใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์อนุภาคอันอาจเป็น "ส่วนผสม" สำคัญของสสารมืดโดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเอกภพ และพบว่าอนุภาคที่คำนวณได้มีมวลสอดคล้องกับที่ตั้งสมมติฐานไว้ในแบบจำลองมาตรฐาน (standard model) และ quantum chromodynamics (QCD)

นักฟิสิกส์เสนอทฤษฎีใหม่ "เอกภพของเราเกิดจากสะเก็ดที่พุ่งออกมาจากหลุมดำสี่มิติ"

By: terminus
Writer
on Sat, 14/09/2013 - 03:32

ทฤษฎีกำเนิดจักรวาลที่ได้รับการยอมรับที่สุดในปัจจุบันคือ ทฤษฎี Big Bang และ Inflation Theory ซึ่งอธิบายว่าเอกภพของเราเกิดจากการระเบิดของภาวะเอกฐาน (singularity) ที่มีความหนาแน่นของพลังงานเป็นอนันต์ จากนั้นเอกภพก็ขยายตัวด้วยอัตราที่เร็วกว่าความเร็วแสง สสารและพลังงานก็ก่อเกิดเป็นดวงดาวและกาแล็กซี่อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ ผลการศึกษาจาก Planck space observatory ของ European Space Agency ก็แสดงให้เห็นว่าร่องรอยความไม่สม่ำเสมอบางๆ ของอุณหภูมิใน cosmic microwave background สอดคล้องกับสิ่งที่ทำนายได้จากการขยายตัวของเอกภพตาม Inflation Theory ซึ่งนั่นเท่ากับตอกย้ำว่า Big Bang และ Inflation Theory เป็น

สสารมืดหายไปต่อหน้าต่อตา

By: terminus
Writer
on Thu, 26/04/2012 - 04:15

สสารมืด (dark matter) คือสสารที่ไม่มีใครเคยเห็นแต่นักวิทยาศาสตร์คาดว่ามันจะต้องมีเพราะมิฉะนั้นสสารทั้งหมดในกาแล็กซี่จะไม่พออธิบายปรากฏการณ์ของแรงโน้มถ่วงที่สังเกตเห็นได้ นักวิทยาศาสตร์คาดว่าสสารทั้งหมดในเอกภพของเราประกอบด้วยสสารมืด 85% ที่เหลือคือสสารทั่วไปที่เราเห็น เหตุผลที่เราไม่เห็นสสารมืด (ตามที่นักฟิสิกส์ผู้น่ารักได้บอกไว้) ก็เพราะว่าสสารมืดไม่ทำอะไรกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่สะท้อน ไม่ดูดซับ เราจึงไม่มีเทคโนโลยีอะไรไปตรวจเจอมันตรงๆ นอกจากจะสังเกตผลจากแรงโน้มถ่วงของมันเท่านั้น

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี 2011

By: terminus
Writer
on Tue, 04/10/2011 - 20:45

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี 2011 มีผู้ได้รับร่วมกัน 3 ท่าน คือ Saul Perlmutter แห่ง Lawrence Berkeley National Lab, Brian Schmidt แห่ง Australian National Lab, และ Adam Reiss แห่งมหาวิทยาลัย Johns Hopkins

เงินรางวัลครึ่งหนึ่งตกเป็นของ Saul Perlmutter ส่วนอีกครึ่งก็จะแบ่งกันระหว่าง Brian Schmidt และ, Adam Reiss

อาจมีหลุมดำวิ่งผ่านโลกทุกวัน

By: terminus
Writer
on Sun, 22/05/2011 - 23:49

ในความคิดของคนทั่วไป เวลาพูดถึงหลุมดำ เรามักจะนึกถึงหลุมดำที่เกิดจากการยุบตัวของดาวฤกษ์ขนาดยักษ์ แต่นักฟิสิกส์บางคนเชื่อว่าในขณะ Big Bang มีหลุมดำขนาดเล็กเกิดขึ้นตั้งแต่มวลระดับ Planck mass ไปจนถึงมวลระดับล้านล้านกิโลกรัม (เลข 'ล้านล้าน' อาจจะฟังเยอะ อย่างไรก็ตามตัวเลขนี้เทียบไม่ได้เลยกับหลุมดำที่เกิดจากดาวฤกษ์ซึ่งมีขนาดขั้นต่ำ 1030 กิโลกรัมขึ้นไป)

นักวิทยาศาสตร์เสนอทฤษฎีใหม่ "หลุมดำบางอันอาจมีอายุมากกว่า Big Bang"

By: terminus
Writer
on Wed, 11/05/2011 - 16:49

นักวิทยาศาสตร์สองคน คือ Alan Coley แห่ง Dalhousie University และ Bernard Carr แห่ง Queen Mary University ได้ร่วมกันเสนอทฤษฎีใหม่ว่าหลุมดำบางอันอาจมีมาของมันอยู่แล้วก่อนการเกิดระเบิดครั้งใหญ่หรือ Big Bang

สมมติฐานของพวกเขามาจากข้อสังเกตที่ว่ามักจะมีคลื่นรังสีแกมมาที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหน วิ่งกวาดไปทั่วเอกภพเป็นระยะๆ ในทฤษฎีของพวกเขาต้นตอของรังสีแกมมาประหลาดนี้คือหลุมดำขนาดยักษ์ที่กำลังจะตายลงและแยกตัวเองออกเป็นเสี่ยงๆ หลุมดำพวกนี้เรียกว่า "primordial black hole"

Subscribe to RSS - Cosmology