Cosmetics

จะซื้อน้ำหอม ถามยีนหรือยัง?

By: terminus
Writer
on Wed, 28/12/2011 - 21:17

คนเราแต่ละคนมีรสนิยมชอบกลิ่นน้ำหอมแตกต่างกันไป สำหรับบางคน น้ำหอมขวดละหมื่นอาจเร้าใจสู้น้ำหอมขวดละสองร้อยไม่ได้ก็ได้ ทีมนักวิจัยแห่ง Swiss Federal Institute of Technology ค้นพบว่ารสนิยมกลิ่นของเราอาจมีพื้นฐานมาจากพันธุกรรมหรือยีนของเรานั่นเอง

ยีนที่นักวิจัยสนใจในการศึกษานี้คือ ชุดยีนที่ควบคุมการสร้าง MHC (major histocompatibility complex ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคือโมเลกุลบนเยื่อหุ้มเซลล์ที่บอกว่าอะไรเข้ากับระบบภูมิคุ้มกันของเราได้บ้าง) นักวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างชายหญิงจำนวน 116 คนมาทดลองดมกลิ่นสิ่งของต่างๆ 16 ชนิด แล้วก็ให้คะแนนว่าชอบกลิ่นไหนมากที่สุด เรียงตามลำดับกันลงไป

ทำไมการย้อมสีทำให้ผมเสียไร้น้ำหนัก

By: terminus
Writer
on Sat, 19/11/2011 - 02:25

นักวิจัยของบริษัท Procter & Gamble ได้ใช้กล้องจุลทรรศน์ atomic force microscope ตรวจดูโครงสร้างเส้นผม 3 ลักษณะ คือ ผมเส้นหนา ผมเส้นบาง และผมที่ทำการย้อมสี

พวกเขาพบว่าชั้นน้ำมันที่เคลือบเส้นผมตามธรรมชาติถูกชะล้างหายไปในเส้นผมที่ผ่านการย้อมสีมา ชั้นน้ำมันนี้จะทำให้เส้นผมไม่ดูดซับน้ำและเปิดช่องให้ซิลิโคนในแชมพูสามารถเกาะติดกับเส้นผมได้เพราะว่าเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วเหมือนกัน เส้นผมตามธรรมชาติหลังการสระจึงนุ่มสลวยสวยเก๋ เงางาม มีน้ำหนัก พอไม่มีชั้นน้ำมัน เส้นผมที่ย้อมสีจึงลีบ ไร้น้ำหนักเหมือนไม้กวาดหยากไย่

Subscribe to RSS - Cosmetics