cosmetic

สหรัฐผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายหน้าสำเร็จเป็นรายแรก

By: pawinpawin
Writer
on Thu, 07/05/2009 - 12:04

ทีมแพทย์จาก Cleveland Clinic ได้เปิดเผยว่ามีการผ่าตัดเปลี่ยนใบหน้าสำเร็จครั้งแรกในสหรัฐฯ แล้ว โดยผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดปลี่ยนถ่ายหน้าในครั้งนี้นั้นเป็นผู้หญิงเคราะห์ร้ายที่ถูกสามียิงปืนลูกซองใส่หน้าของเธอ ถึงแม้ว่าเธอจะรอดชีวิต แต่ใบหน้าของเธอเกือบทั้งหมดนั้นก็เสียโฉมเป็นอย่างมากจนไม่สามารถไปไหนมาไหนได้เนื่องจากความอับอาย นอกจากนี้เธอยังไม่สามารถดื่มน้ำทางปากหรือแม้แต่หายใจทางจมูกได้

Subscribe to RSS - cosmetic