Contamination

ชะอุ๊ย! พบ DNA มนุษย์ปนเปื้อนไปทั่วข้อมูลจีโนม

By: terminus
Writer
on Thu, 17/02/2011 - 21:03

ข้อมูลจีโนมที่อยู่ในฐานข้อมูลเป็นเสมือนแหล่งอ้างอิงที่ให้นักวิจัยทั่วโลกใช้ แต่ว่านักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งกลับพบโดยบังเอิญว่าฐานข้อมูลจีโนมที่เราเคยคิดว่าถูกต้องสมบูรณ์นั้น แท้จริงมี DNA ของมนุษย์ปนเปื้อนอยู่ถึง 1 ใน 5

Subscribe to RSS - Contamination