Computer

Bioinformatics Toolbox

By: Explorinex on Sun, 25/11/2007 - 20:53

เดี๋ยวนี้ อะไรๆ ที่เกี่ยวกับ สุขภาพและร่างกาย ดูจะเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจกันมากขึ้นครับ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี

เพื่อให้เนื้อหาเข้ากับเว็บ ผมจะนำเสนอ Bioinformatics Toolbox 3.0 เป็นตัวช่วยสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพ ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมเสริมของ MATLAB ซึ่งได้รับรางวัล Scientific Computing Products of the year 2005 หลายคนที่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์คงคุ้นเคยกับชุดโปรแกรม MATLAB กันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว เนื่องจากมีเครื่องมือสำคัญๆ ในการคำนวนทางคณิตศาสตร์สถิติ และวิทยาศาสตร์ จำนวนมาก

เทคนิคใหม่ในการควบคุมแสง : ความหวังใหม่ของคอมพิวเตอร์

By: Mr.JoH on Sun, 18/11/2007 - 16:57

คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ล้วนแต่สร้างมาจากพื้นฐานของการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน สำหรับวงการวิทยาศาสตร์ นอกจากการใช้อิเล็กตรอนแล้ว การใช้แสงในการทำงาน ก็เป็นหนึ่งในหนทาง ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคอมพิวเตอร์

เทคนิคก่อนๆ ที่เราใช้ควบคุมความเร็วและเก็บแสง ต้องทำงานอยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำมากๆ ซึ่งสิ้นเปลืองพลังงาน, มีราคาสูงมหาศาล และสามารถทำงานได้บนบางความถี่ของแสงเท่านั้น แต่เทคนิคใหม่ที่นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาขึ้นมา ที่เรียกว่า "Trapped Rainbow" สามารถทำงานได้ด้วยอุณหภูมิปกติ

คอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลข้อมูลด้วยความร้อน !!!

By: Mr.JoH on Sun, 04/11/2007 - 20:32

เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน จะใช้อิเล็กตรอนในการส่งและประมวลผลข้อมูล นอกจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้อิเล็กตรอนเป็นฐาน ในปัจจุบันเรายังมี ควอนตัมคอมพิวเตอร์ (Quantum Computer) ที่ใช้หลักการสปินของอิเล็กตรอน และ คอมพิวเตอร์แสง (Optical Computer) ที่ใช้หลักการของโฟตอน

แต่นักฟิสิกส์ชาวสิงคโปร์ อาจจะเป็นผู้ให้กำเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดใหม่ขึ้นมา เมื่อเขาได้เสนอแนวคิดของคอมพิวเตอร์ชนิดที่สี่ขึ้นมา นั่นก็คือ โฟนอนคอมพิวเตอร์ (Phononnic Computer) ซึ่งใช้ความร้อนในการทำงาน

Pages

Subscribe to RSS - Computer