Clean Energy

ความชื้น - ก้าวแรกสู่พลังงานไฟฟ้าชนิดใหม่

By: tiamat
Writer
on Fri, 27/08/2010 - 02:58

ศาสตราจารย์เฟอร์นันโด เกเลมเบ็ค และทีมนักวิจัยแห่ง University of Campinas ประเทศบราซิล ได้ประสบความสำเร็จในการค้นพบต้นตอที่แท้จริงของกระบวนการเกิด “ฟ้าผ่า” ในชั้นบรรยากาศ หลังจากเป็นปัญหาคลุมเครือให้นักวิทยาศาสตร์ขบคิดมากว่า 200 ปี จากการทดลองพิสูจน์ได้ว่าน้ำในชั้นบรรยากาศนั่นเองที่สามารถสะสมพลังงานไฟฟ้าและส่งผ่านพลังงานไปยังวัตถุอื่นที่เข้ามาใกล้ โดยจะพบประจุลบสะสมในกลุ่มอนุภาคซิลิกา เมื่ออยู่ในสภาพอากาศจำลองที่มีความชื้นสูง ในขณะที่ได้ผลลัพท์เป็นประจุบวกเมื่อใช้อนุภาคของอลูมิเนียมฟอสเฟต

จอร์จ โซรอส ประกาศลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ในพลังงานสะอาด

By: mk
Writer
on Wed, 14/10/2009 - 06:35

จอร์จ โซรอส ราชาการเงินโลกผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าถล่มค่าเงินบาทไทยในปี 2540 จนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ (ก่อนกรณีของเมืองไทย เขาเคยถล่มค่าเงินปอนด์มาก่อนแล้ว) ในอีกด้านเขาลงเงินจำนวนมหาศาลในมูลนิธิการกุศลและ NGO ต่างๆ ล่าสุดโซรอสประกาศลงทุนในสาขาที่กำลังฮิตคือ "พลังงานสะอาด" คิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 1 พันล้านดอลลาร์

นอกจากนี้เขายังจ่ายอีก 100 ล้านดอลลาร์ตั้งมูลนิธิ Climate Policy Initiative เพื่อเคลื่อนไหวด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาเขาได้ลงทุนในบริษัท Powerspan Corp ซึ่งเชี่ยวชาญการกักเก็บคาร์บอนจากถ่านหิน

Subscribe to RSS - Clean Energy