Chronic Fatigue Syndrome

อดีตไวรัสผู้ต้องหาพ้นผิด พิสูจน์แล้วแค่ปนเปื้อนไม่มีเอี่ยวกับโรค

By: terminus
Writer
on Tue, 21/12/2010 - 22:27

ครั้งหนึ่งในปี 2009 นักวิทยาศาสตร์เคยพบหลักฐานที่โยงว่า ไวรัส XMRV (Xenotropic murine leukemia virus-related virus) เป็นต้วการที่ทำให้เกิดอาการภาวะเหนื่อยล้าเรื้อรัง (chronic fatigue syndrome) หรือที่เรียกเป็นศัพท์เฉพาะว่า myalgic encephalomyelitis แต่งานวิจัยชิ้นล่าสุดชี้ให้เห็นว่าไวรัสผู้ต้องหาตัวนี้เป็นแพะรับบาป มันไม่ได้มีเอี่ยวอะไรกับโรคนี้เลย

Subscribe to RSS - Chronic Fatigue Syndrome