China

จีนจะกลายเป็นมหาอำนาจทางฟิสิกส์

By: Mr.JoH on Mon, 04/08/2008 - 15:51
Topics: 

ชื่อหัวข้อคงไม่เป็นการกล่าวเกินจริงไปเท่าไหร่นัก หากพิจารณาจำนวนเอกสารของนักวิทยาศาสตร์ชาวจีน ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ

วิทยาศาสตร์นาโน, การคำนวนเชิงควอนตัม และตัวนำยิ่งยวดที่อุณหภูมิสูง ทั้งสามอย่างนี้ถือเป็นงานวิจัยที่เป็นจุดเปลี่ยนในวงการฟิสิกส์ และมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเช่นในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์นาโน อย่างน้อยจะต้องมีนักวิทยาศาสตร์จากจีนเป็นผู้แต่งร่วม นับเป็นสิบเท่าตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา และเพิ่มขึ้นกว่า 10,500 หัวข้อ ในปี 2007

จีนปล่อย CO2 เป็นอันดับหนึ่งของโลก

By: Mr.JoH on Sun, 15/06/2008 - 05:52

จีนกลายเป็นประเทศที่ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอันดับหนึ่งของโลก แซงหน้าแชมป์เก่าอย่างสหรัฐ โดยมากกว่าถึง 14% และถือเป็นปริมาณ 2 ใน 3 ของปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยเพิ่มขึ้นทั่วโลก

จากรายงานล่าสุดในการประชุมของยูเอ็นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่กรุงบอร์น ประเทศเยอรมันนี จีนปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาคิดเป็นเปอร์เซ็นทั้งหมดกว่า 24% ตามมาด้วยสหรัฐ 21% สหภาพยุโรป 12% อินเดีย 8% และรัสเซีย 6%

นักวิจัยเตือน จีนมีสารหนูและปรอทปนเปื้อนในระบบนิเวศมากเกินไป

By: Mr.JoH on Thu, 10/01/2008 - 10:57

ทีมนักชีววิทยา จากมหาวิทยาลัย Darmounth ได้ทำการแยกสำรวจ พื้นที่จำนวน 3 แห่ง ของทะเลสาบ Baiyangdian ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดสำหรับภาคเหนือของจีน โดยพื้นที่สำรวจทั้ง 3 ห่างจากแหล่งที่เป็นมลภาวะ เช่น โรงงานถ่านหิน, พื้นที่เกษตรกรรม, โรงงานอุตสาหกรรม

ผลจากการสำรวจ พบว่าพื้นที่ทั้ง 3 มีปลาที่มีการปนเปื้อนของสารปรอทและสารหนู ในอัตราที่สูงกว่าค่าที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งน่าเป็นห่วงประชากรในบริเวณพื้นที่ทะเลสาบ Baiyangdian เพราะทะเลสาบแห่งนี้ เป็นแหล่งอาหารและน้ำดื่มที่สำคัญในบริเวณนี้

ผมว่าประเทศจีน ให้ความสำคัญระหว่างสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม พอๆ กันเลยนะ

จีนเริ่มศึกษาการใช้งานถ่านหินมลพิษต่ำ

By: Mr.JoH on Wed, 21/11/2007 - 18:11

มีการคาดการณ์กันว่า ภายในปี ค.ศ. 2030 ประเทศจีนจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเป็นสองเท่าของปัจจุบัน หนึ่งในปัจจัยหลักของระบบพลังงาน ภายในประเทศจีนก็คือ พลังงานจากถ่านหิน

สถาบัน British Geological Survey (BGS) จะเริ่มทำการศึกษา ถ่านหินมลพิษต่ำ หรือ Near Zero Emissions Coal (NZEC) ในกรุงปักกิ่ง ซึ่งแผนการศึกษา จะประกอบด้วย การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน 1 โรง ซึ่งติดตั้ง เครื่องกรองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 capture and storage (CCS) ซึ่งจากระบบดังกล่าว คาดว่าจะสามารถลดมลภาวะต่อไฟฟ้า 1 หน่วย ได้มากถึง 85-90%

Pages

Subscribe to RSS - China