Chimpanzee

ชิมแปนซีก็แก้เกมปริศนาเพื่อความสนุกเหมือนกันนะ!

By: a08
Writer
on Sat, 02/03/2013 - 09:25

การศึกษาที่ตีพิมพ์โดยองค์การสัตววิทยาแห่งลอนดอน (Zoological Society of London: ZSL) เผยว่าไม่ใช่เพียงมนุษย์ที่แก้เกมปริศนา (Puzzle) เช่น ปริศนาคำไขว้ (Crossword) เพื่อความพึงพอใจที่แก้ปริศนาได้สำเร็จ ลิงชิมแปนซี ญาติห่างๆ ขนปุยก็มีลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกัน!

มนุษย์และชิมแปนซีตัดสินใจตามคนหมู่มาก

By: terminus
Writer
on Sun, 15/04/2012 - 04:33

ทีมวิจัยที่นำโดย Daniel Haun แห่ง Max Plank Institute for Evolutionary Anthropology ในเยอรมนี มีความสนใจว่า อิทธิพลของเพื่อนรอบข้างมีผลต่อการตัดสินใจของมนุษย์, ชิมแปนซี, และอุรังอุตังอย่างไร ทั้งสามชนิดเป็นลิงเอพ (ape) เหมือนกัน แต่มนุษย์และชิมแปนซีจับกลุ่มอยู่กันเป็นสังคม ขณะที่อุรังอุตังมักแยกชีวิตออกไปอยู่ตัวเองเดี่ยวๆ มากกว่า

ลูกคนโง่กว่าลูกชิมแปนซี?... พื้นฐานของอารยธรรมมนุษย์

By: terminus
Writer
on Mon, 09/01/2012 - 23:48

แม้เราจะถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดบนโลกนี้ แต่การศึกษาที่ตีพิมพ์ในปี 2005 ของ Victoria Horner และ Andrew Whiten แห่ง University of St Andrews กลับแสดงให้เห็นว่าลูกลิงชิมแปนซีทำพฤติกรรมบางอย่างที่ดูเหมือนจะฉลาดกว่าเด็กของเผ่าพันธุ์เรา!

งานวิจัยชี้ลิงชิมแปนซีไม่ควรอยู่ในโฆษณาทีวี

By: terminus
Writer
on Fri, 14/10/2011 - 02:11

บริษัททำโฆษณามักอ้างว่าการเอาลิงชิมแปนซีมาเป็นตัวละครในโฆษณาจะทำให้ผู้คนหันมาสนใจอนุรักษ์มากขึ้น แต่งานวิจัยล่าสุดชี้ว่าผลที่เกิดขึ้นจริงนั้นตรงข้ามกับสิ่งที่บริษัทคิดอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลย

ลูกชิมแปนซีคลอดหันหัวไปข้างหลังเหมือนมนุษย์

By: terminus
Writer
on Sun, 24/04/2011 - 22:42

เป็นเวลากว่าสองทศวรรษครึ่งที่นักชีววิทยาคิดกันว่าการคลอดลูกโดยทารกหันหัวไปทางด้านหลังเป็นลักษณะพิเศษของมนุษย์ ว่ากันว่าการที่ทารกหันหัวไปทางด้านหลังทำให้มนุษย์ตัวแม่รับตัวทารกที่เพิ่งคลอดออกมาได้ลำบาก จึงจำเป็นต้องมีคนมาช่วยทำคลอดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ทารก ในอีกนัยหนึ่งก็เป็นการเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมมนุษย์

แต่การค้นพบเร็วๆ นี้ ทีมนักวิจัยญี่ปุ่นที่นำโดย Satoshi Hirata แห่ง Hayashibara Biochemical Laboratories ได้รายงานว่าทารกของลิงชิมแปนซีก็หันเอาหัวไปทางด้านหลังเหมือนกับทารกมนุษย์

Subscribe to RSS - Chimpanzee