Chemical

รัฐมินนิโซตา ห้ามใช้สาร "ไตรโคลซาน" ที่พบในสบู่กำจัดแบคทีเรีย

By: mk
Writer
on Wed, 21/05/2014 - 16:14

รัฐมินนิโซตาของสหรัฐอเมริกา เตรียมห้ามใช้สาร "ไตรโคลซาน" (triclosan) ที่มักพบในสบู่ประเภทฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าสารนี้อาจส่งต่อฮอร์โมนของมนุษย์

ข้อมูลอย่างเป็นทางการของกรมอาหารและยาของสหรัฐ (Food and Drug Administration หรือ FDA) ยังไม่ประกาศว่าสารไตรโคลซานเป็นสารอันตรายต่อมนุษย์ แต่ทาง FDA ก็ระบุว่ามีผลการศึกษาเชิงวิชาการหลายชิ้นที่พบว่าสารนี้อาจมีอันตราย ซึ่ง FDA ยังอยู่ในช่วงของการสอบสวนเชิงวิทยาศาสตร์ว่าตกลงแล้วจะกำหนดสถานะของมันอย่างไร

Coca-Cola เลิกใช้สาร BVO ในน้ำอัดลม เริ่มจาก Powerade

By: mk
Writer
on Thu, 08/05/2014 - 21:15

Coco-Cola ประกาศเลิกใช้สาร Brominated Vegetable Oil (BVO) ที่ช่วยให้ "รส" ของเครื่องดื่มผสมกับเครื่องดื่มได้เสถียร ไม่แยกตัวออกจากน้ำเป็นชั้น

ตามปกติแล้ว เครื่องดื่มซอฟต์ดริงค์เหล่านี้จะใส่รสชาติของผลไม้หรือน้ำหวานเข้ามา แต่ถ้าไม่มีสารช่วยสร้างเสถียรภาพ (stablizer) อย่าง BVO ก็จะส่งผลให้รสชาติไม่ผสมเป็นหนึ่งเดียวกับของเหลว และทำให้รสชาติของเครื่องดื่มแย่ลง (ตัวอย่างเครื่องดื่มที่ใช้ BVO ก็อย่างเช่นน้ำสีที่เราคุ้นเคยกัน Fanta รสส้ม หรือ Mountain Dew)

แบตเตอรี่จิ๋วทำให้การชาร์จเร็วทำได้จริง

By: lew
Writer
on Thu, 18/04/2013 - 00:49

แนวคิดเรื่องการใช้ตัวเก็บประจุมาแทนแบตเตอรี่มีในวงการอิเล็กทรอนิกส์มาหลายปีแล้ว โดยความได้เปรียบของตัวเก็บประจุคือมันสามารถรับกำลัง (power) ได้สูงๆ และปล่อยกำลังสูงๆ ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งก็คือการรับกระแสสูงๆ ในขาเข้าเมื่อชาร์จ และจ่ายกระแสสูงเมื่อจ่ายพลังงาน ทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ตัวเก็บประจุแทนแบตเตอรี่สามารถชาร์จเต็มได้ในเวลาอันรวดเร็วระดับวินาทีเท่านั้น แต่ปัญหาของตัวเก็บประจุคือกระแสรั่วมีค่อนข้างสูง และโดยรวมแล้วไม่สาสามารถเก็บพลังงาน (energy) ได้มากนัก ทำให้รูปแบบการใช้งานกลายเป็นการชาร์จบ่อยๆ แต่ชาร์จในเวลาสั้นๆ ซึ่งไม่สะดวกในการใช้งานจริง

นักฟิสิกส์ถ่ายภาพอะตอมในโมเลกุลสำเร็จเป็นครั้งแรก

By: lew
Writer
on Mon, 12/03/2012 - 21:27

แม้ความรู้ด้านฟิสิกส์และเคมีของมนุษย์จะดีพอสมควรจนกระทั่งสามารถศึกษาโครงสร้างของอะตอมและโมเลกุลได้มากมาย แต่ข้อจำกัดหลายๆ อย่างยังทำให้เราไม่สามารถศึกษาพฤติกรรมของอะตอมในโมเลกุลอย่างละเอียดได้ แต่ก้าวใหม่ของการถ่ายภาพโมเลกุลในอะตอมก็มาจากมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ ทำให้สามารถศึกษาโครงสร้างของโมเลกุลในอะตอมและควบคุมปฎิกริยาเคมีได้อย่างละเอียด

เทคนิคนี้เรียกว่า laser induced electron diffraction (LIED) มันอาศัยการควบคุมอิเล็กตรอนด้วยแสงเลเซอร์ทำให้ผลักอิเล็กตรอนออกจากโมเลกุล จากนั้นจึงวัดค่าสัญญาณเมื่ออิเล็กตรอนกลับเข้าสู่โมเลกุลเพื่อสร้างภาพ

บนอวกาศนี่เค้าต้องปลูกผักอะไรกัน?

By: mk
Writer
on Sat, 01/10/2011 - 08:39

คำถามที่ชาวสวนในอนาคตอาจจะสงสัย ว่าถ้าต้องออกไปอยู่ในอวกาศ แล้วปลูกผักอะไรจึงจะโตเร็ว?

ที่งาน American Chemical Society เมื่อเดือนสิงหาคมก็มีพูดถึงเรื่องนี้ โดยนักวิทยาศาสตร์เลือกพืชผัก 10 ชนิดที่เหมาะแก่การปลูกในอวกาศมากที่สุด โดยใช้หลักการเลือกว่ามันสามารถดูดซึม CO2 ที่มนุษย์อวกาศหายใจออกมา แล้วเปลี่ยนเป็นออกซิเจนที่ช่วยหายใจ นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์เรื่องดูแลง่าย ใช้ที่ไม่เยอะ

ผัก 10 อย่างนี้ได้แก่

พบธาตุที่ 114 มี isotope ที่เสถียร

By: lew
Writer
on Sun, 24/10/2010 - 20:36

การพบธาตุใหม่ๆ ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดในปัจจุบัน จากการยิงโปรตรอนเข้าไปยังนิวเคลียสโดยตรงทำให้เกิดธาตุใหม่ที่มีนิวเคลียสขนาดใหญ่ และมักจะไม่เสถียรขึ้นมา อย่างไรก็ตามห้องวิจัย Lawrence Berkeley National Laboratory ก็ได้พบธาตุหมายเลข 114 ในไอโซโทปที่ค่อนข้างเสถียร

ก่อนหน้านี้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของธาตุหมายเลข 114 นี้พบว่ามันมักจะสลายตัวไปภายในเวลาน้อยกว่าหนึ่งในสิบวินาทีเท่านั้น แต่การตรวจสอบครั้งล่าสุดนี้พบว่าบางไอโซโทปสามารถคงสภาพได้นานถึง 2.7 วินาที ซึ่งแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเวลา "ชั่วนิรันดร์" สำหรับธาตุที่หมายเลขอะตอมสูงๆ เช่นนี้

สร้างเพชรจากเหล้าเตกีล่า

By: lew
Writer
on Sun, 09/11/2008 - 01:24

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในแม็กซิโกประกาศความสำเร็จในการสร้างเพชรแบบฟิล์มบางด้วยการสลายเหล้าเตกีล่าบนซิลิกอนหรือสเตนเลส

ก่อนหน้านี้เคยมีงานวิจัยรายงานถึงความสำเร็จในการสร้างเพชรจากสารละลายแอลกอฮอล์มาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ทีมงานวิจัยในแม็กซิโกพบว่าความเข้มข้นของแอกกอฮอล์ที่ร้อยละ 40 นั้นเหมาะสมที่สุดที่จะใช้สร้างเพชร

ในงานวิจัยนี้เหล้าเตกีล่าจะถูกต้มจนเป็นไอที่ 280 องศาเซลเซียส ไอยังคงได้รับความร้อนจนถึง 800 องศาเซลเซียสซึ่งจะทำให้โมเลกุลแตกสลาย แล้วจับตัวใหม่เป็นเพชรก้อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ถึง 400 นาโนเมตร เมื่อตกลงบนถาดสเตนเลสจึงจับตัวเป็นแผ่น

Subscribe to RSS - Chemical