Carbon

NASA ยิงยาน OCO-2 ขึ้นชั้นบรรยากาศโลก เพื่อสำรวจคาร์บอนไดออกไซด์-ภาวะโลกร้อน

By: mk
Writer
on Sun, 06/07/2014 - 08:36

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา NASA ประสบความสำเร็จในการยิงยาน Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2) ขึ้นสู่อวกาศจากฐานทัพอากาศ Vandenberg ในแคลิฟอร์เนีย

ยาน OCO-2 เป็นยานลำแรกของ NASA ที่สร้างขึ้นมาสำหรับศึกษาคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของโลกโดยเฉพาะ โดยยานลำนี้จะโคจรรอบๆ โลกเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีเพื่อดูเรื่องก๊าซเรือนกระจก และผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) การที่มียานเฉพาะเรื่องแบบนี้ช่วยให้ NASA ได้ข้อมูลภาพถ่ายการปล่อยคาร์บอนของสิ่งแวดล้อมโลกได้ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการ "ดูดซับ" คาร์บอนไดออกไซด์ของมหาสมุทรและพืชในโลกด้วย

ขยะพลาสติกในมือท่าน... อาจกลายเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ในอนาคต

By: terminus
Writer
on Fri, 30/03/2012 - 23:01

ต่อไปขยะพลาสติกโพลีเอธีลีน เช่น ถุงพลาสติกส่วนใหญ่ เป็นต้น จะไม่ใช่ของไร้ค่าอีกแล้ว เมื่อทีมนักเคมีที่นำโดย Amit Naskar แห่ง Oak Ridge National Laboratory ค้นพบวิธีที่จะแปรรูปโพลีเอธีลีนให้กลายเป็นเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ที่สามารถใช้นำไปเป็นวัสดุสำหรับอะไรก็ได้

ปฏิกิริยาที่เป็นหัวใจของกระบวนการแปรรูปคือ ปฏิกิริยา sulfonation โดยนักวิจัยจะผสมโพลีเอธีลีนเข้ากับ polylactic acid และกรด ปฏิกิริยาจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของโพลีเมอร์ทำให้เกิดเป็นมัดเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์หนาประมาณ 0.5 - 20 ไมโครเมตร

NASA เจอ buckyball ในอวกาศมากขนาดถมสร้างยอดเขาเอเวอเรสต์ได้ 10,000 ลูก

By: terminus
Writer
on Fri, 24/02/2012 - 02:45

ในปี 2010 กล้องโทรทรรศน์ Spitzer Space Telescope ของ NASA ได้ตรวจพบสัญญาณของ buckyball ในสถานะแก๊สล่องลอยอยู่ในห้วงอวกาศของกาแล็กซี่แมกเจลเลนเล็ก นักดาราศาสตร์เชื่อว่าปริมาณของ buckyball ในกาแล็กซี่แมกเจลเลนเล็กนั้นน่าจะมากพอขนาดเติมเต็มดวงจันทร์ได้ 15 ดวง

buckyball หรือ buckminsterfullerene คือโครงสร้างที่อะตอมคาร์บอน 60 อะตอมมาจับเรียงกันเป็นทรงกลมสามมิติหน้าตาคล้ายลูกฟุดบอล สำหรับบนโลกเราพบเห็น buckyball ได้จากการสังเคราะห์หรือบางทีก็เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ เช่น จากการเผาไหม้ หรือพบปะปนอยู่ในชั้นแร่

ค้นพบคาร์บอนรูปใหม่ แข็งเท่าๆ กับเพชร

By: terminus
Writer
on Wed, 12/10/2011 - 15:44

ทีมวิจัยที่นำโดย Wendy L. Mao แห่งมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ได้สังเคราะห์อัญรูป (allotrope) ตัวใหม่ของคาร์บอนในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยฟิสิกส์ภูมิศาสตร์คาร์เนกี้

คาร์บอนรูปใหม่นี้เกิดจากการเอา Glassy Carbon ซึ่งเป็นอัญรูปของคาร์บอนอีกตัวที่ค้นพบในคริสตทศวรรษ 1950 เข้าไปอบที่ความดัน 400,000 บรรยากาศ

จากการทดสอบเบื้องต้นด้วยการอัดแรงดันเข้าไปทิศทางเดียวพบว่า คาร์บอนตัวใหม่สามารถทนแรงดันได้สูงสุดถึง 1,300,000 บรรยากาศ ส่วนในทิศทางอื่นๆ เท่าที่ทดสอบก็พบว่าทนแรงดันได้เกิน 600,000 บรรยากาศ ความแข็งระดับนี้ไม่เคยพบในอัญรูปอื่นๆ ของคาร์บอนมาก่อนนอกจากเพชร

สหภาพยุโรปออกกฏลดคาร์บอนจากรถตู้ลง 14% ในปี 2017

By: lew
Writer
on Thu, 17/02/2011 - 01:33

สภาสหภาพยุโรปโหวตผ่านกฏหมายควบคุมปริมาณคาร์บอนของรถเพื่อการค้าขนาดเล็กเช่นรถตู้ลง 14% ภายในปี 2017 และ 28% ในปี 2020

โดยตามกฎหมายใหม่นี้รถตู้จะต้องปล่อยคาร์บอนไม่เกิน 175 กรัมต่อระยะทางหนึ่งกิโลเมตร หากไม่สามาถทำได้จะถูกปรับกรัมละ 95 ยูโรต่อคันแต่การเริ่มปรับนั้นจะเริ่มในปี 2019

รถบรรทุกเล็กมีสัดส่วนคาร์บอนเป็น 1.5% ของคาร์บอนทั้งหมดของสหภาพยุโรป โดยเป็นสัดส่วน 12% ของตลาดรถ

กระบวนการผ่านกฏหมายนี้จะสำเร็จลงเมื่อรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปให้ความเห็นชอบร่วมกันอีกครั้ง ซึ่งน่าจะใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์

นักดาราศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์คาร์บอนดวงแรก

By: terminus
Writer
on Sun, 26/12/2010 - 21:06

เป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าในเอกภพมีดาวเคราะห์ที่มีสัดส่วนของคาร์บอนสูงกว่าออกซิเจน ดาวเคราะห์คาร์บอนที่พบใหม่นี้อาจมีแกนกลางเป็นเพชรทั้งก้อน! ดาวเคราะห์ดวงนั้นมีหมายเลขว่า WASP-12b

ความลับของการเจียระไนเพชร

By: terminus
Writer
on Mon, 06/12/2010 - 11:10
Topics: 

เคยสงสัยกันบ้างไหมว่าเพชรเป็นหนึ่งในของแข็งที่แข็งที่สุดในโลก * แล้วคนเราเจียระไนเพชรกันได้อย่างไร

มนุษย์ค้นพบวิธีเจียระไนเพชรเมื่อประมาณ 500 ปีที่แล้ว และช่างเจียระไนเพชรในปัจจุบันก็ยังคงใช้หลักการเดิม คือ ใช้เพชรเม็ดเล็กๆ เคลือบไว้บนจานเจียระไนที่เป็นแผ่นเหล็กกลม เมื่อหมุนด้วยความเร็วสูง เพชรเม็ดเล็กๆ บนแผ่นจานเจียระไนก็จะทำหน้าที่เป็น "มีดเจียระไน" ทำให้เม็ดเพชรของเรามีรูปทรงและแสงเงาตามต้องการ

ประชาชนในชาติตะวันตกรับผิดชอบต่อการปล่อยคาร์บอนผ่านการนำเข้าสินค้าจำนวนมาก

By: lew
Writer
on Tue, 09/03/2010 - 07:19

ตัวเลขหนึ่งที่มักมีการเสนอกันบ่อยๆ เวลาพูดถึงเรื่องโลกร้อนขึ้นมาแต่ละครั้งคือตัวเลขการผลิตคาร์บอนขึ้นสู่อากาศของแต่ละชาติ ซึ่งในปีสองปีมานี้จีนก็แซงหน้าชาติตะวันตกทั้งหมดไปแล้ว แต่งานวิจัยชิ้นล่าสุดก็มีได้เสนอแนวทางในการวัดผลกระทบต่อปริมาณคาร์บอนในอากาศด้วยการวัดจากสินค้าที่ประชาชนในชาตินั้นบริโภคแทนที่จะวัดจากปริมาณคาร์บอนที่ปล่อย

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากสหรัฐฯ ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

By: lew
Writer
on Sat, 06/12/2008 - 18:36

แม้ว่าปีนี้จีนจะครองความเป็นหนึ่งในแง่ของปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศไปแล้วก็ตาม แต่ตัวเลขจากฟากของสหรัฐฯ ก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยปริมาณ 8 พันล้านตันในปี 2007 เทียบกับ 7.9 พันล้านตันในปี 2006

ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่รวมเอาก๊าซเรือนกระจกทุกชนิด เช่น มีเทน, ไนตรัสออกไซด์, ฯลฯ และเทียบผลกระทบกับคาร์บอน โดยตัวเลขจริงๆ นั้นคาร์บอนไอออกไซด์ยังคงมีสัดส่วนถึงร้อยละ 83 ของก๊าซทั้งหมด

มหาวิทยาลัย Nottingham สร้างอาคารไร้คาร์บอนในจีน

By: lew
Writer
on Wed, 15/10/2008 - 00:13

แม้จีนจะเป็นประเทศที่ปล่อยคาร์บอนมากที่สุดในโลกในตอนนี้ แต่ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแบบยั่งยืนของมหาวิทยาลัย Nottingham วิทยาเขต Ningbo ก็นับเป็นอาคารที่ไม่ปล่อยคาร์บอนเป็นอาคารแรกของจีน

อาคารแห่งนี้ใช้พลังงานหลักจากแสงอาทิตย์ร่วมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สามารถจ่ายพลังงานให้ทั้งตึกได้ถึงสองสัปดาห์หากไม่มีแสงอาทิตย์ ส่วนระบบทำความร้อนในอาคารนั้นใช้ความร้อนจากพื้นดินขึ้นมา และตัวอาคารได้รับการออกแบบเพื่อใช้แสงอาทิตย์ และลมจากภายนอกให้คุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Pages

Subscribe to RSS - Carbon