Cannabis

แมงมุมแม่หม้ายดำไม่ได้กินตัวผู้หลังผสมพันธุ์เสมอไป

By: lew
Writer
on Wed, 08/05/2013 - 00:03

แมงมุมแม่หม้ายดำได้ชื่อจากพฤติกรรมที่แมงมุมตัวเมียกินตัวผู้หลังจากผสมพันธุ์เสร็จ การศึกษาก่อนหน้านี้ให้ผลค่อนข้างชัดกว่าตัวเมียมักจะกินตัวผู้เสมอๆ แต่ผลการศึกษาใหม่อาจจะกลับความเชื่อเดิมเมื่อรายงานจาก Lenka Sentenska และ Stano Pekar จากมหาวิทยาลัย Masaryk แห่งสาธารณะรัฐเช็กสังเกตเงื่อนไขของการกินในสายพันธุ์เดียวกันเองขณะเลือกคู่

จีโนมกัญชามาแล้ว

By: terminus
Writer
on Fri, 19/08/2011 - 00:12

Medicinal Genomics บริษัทหน้าใหม่ที่ทำจีโนมสำหรับพืชที่มีความสำคัญทางการแพทย์ ได้เผยแพร่จีโนมเต็มๆ ทั้งหมดของกัญชา (Cannabis sativa) แล้ว

ในตอนนี้ข้อมูลที่ Medicinal Genomics เผยแพร่ผ่านทาง Amazon EC2 ยังเป็นข้อมูลที่ "ดิบ" อยู่มากๆ โดยที่ทั้งหมดยังเป็นลำดับเบสสั้นๆ รวมทั้งสิ้นกว่า 1.31 แสนล้านคู่เบส ซึ่งลำดับเบสสั้นๆ เหล่านี้ยังจะต้องผ่านขั้นตอนการจับมาเรียงต่อกันให้เป็นจีโนมที่สมบูรณ์เรียบร้อยอีกที Kevin McKernan ผู้ก่อตั้ง Medicinal Genomics คาดว่า หลังจากเรียงเสร็จแล้ว จีโนมของกัญชาจะประกอบด้วยเบสประมาณ 400 ล้านคู่เบส

Subscribe to RSS - Cannabis