Cancer

กินกาแฟมาก มีโอกาสเป็นมะเร็งน้อยลง

By: Mr.JoH on Mon, 01/09/2008 - 21:22

นักวิจัยจากญีปุ่นพบว่า ผู้หญิงที่กินกาแฟเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมดลูกน้อยกว่าปกติ จากการศึกษาผู้หญิงญี่ปุ่นจำนวนกว่า 54,000 คน อายุตั้งแต่ 40 ถึง 69 ปี เป็นเวลากว่า 15 ปี พบว่ามีเพียง 117 คนเท่านั้น ที่เป็นมะเร็งมดลูก

นักวิจัยได้ทำการแบ่งกลุ่มของผู้หญิงออกเป็น 4 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ดื่มกาแฟมากกว่า 3 แก้วต่อวัน จะมีโอกาสเสี่ยงน้อยกว่าผู้ที่ดื่มน้อยกว่าสองแก้วต่อสัปดาห์ กว่า 60%

สาเหตุที่กาแฟมีส่วนช่วยลดมะเร็งมดลูก นักวิจัยคาดว่าเป็นเพราะ กาแฟมีผลไปลดระดับอินซูลิน ซึ่งเป็นไปได้ที่จะมีส่วนช่วยระงับ การพัฒนาเซลล์มะเร็งมดลูก

คิดในเชิงบวก ช่วยป้องกันมะเร็งเต้านม

By: Mr.JoH on Fri, 22/08/2008 - 20:24
Topics: 

งานวิจัยชิ้นล่าสุด ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาววิชาการ BMC Cancer ได้ระบุว่า การคิดในเชิงบวกและมีความสุข เป็นบทบาทสำคัญในการป้องกันโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งตรงกันข้ามกับปัจจัยเสี่ยง อย่างเช่น การสูญเสียพ่อแม่, การหย่าร้าง, หรือการสูญเสียคู่ครอง ซึ่งล้วนแต่เพิ่มความเสี่ยง ในการเกิดมะเร็งเต้านมในเพศหญิงมากขึ้น

ดื่มกาแฟลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับ

By: Mr.JoH on Sun, 29/06/2008 - 00:29

นักวิจัยจามหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของการดื่มกาแฟและ GGT ซีรัม กับความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งตับ โดยนักวิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างชาวฟินแลนด์จำนวนกว่า 60,323 คน และมีอายุระหว่าง 25 ถึง 74 ปี ไม่มีประวัติการเป็นมะเร็ง โดยทำการสำรวจตั้งแต่ปี 1972 และ ปี 2002 ถึงปี 2006

ผู้เข้ารับการทดสอบ จะต้องตอบคำถามว่าดื่มกาแฟวันละกี่แก้ว โดยจะแบ่งตั้งแต่ 0-1 แก้ว, 2-3 แก้ว, 4-5 แก้ว, 6-7 แก้ว และ 8 แก้วหรือมากกว่า ซึ่งหลังจากการติดตามผลค่ามัธยฐานเป็นเวลา 19.3 ปี พบว่าผู้เข้าร่วมทดสอบเพียงแค่ 128 คน เท่านั้นที่เป็นมะเร็งตับ

บริโภคเนื้อแดงเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอด !

By: Mr.JoH on Tue, 11/12/2007 - 10:45

หากให้นึกถึงวิธีป้องกันการเป็นโรคมะเร็งปอด หลายคนคงนึกถึงการงดสูบบุหรี่ หรือการอยู่ใกล้บุคคลที่สูบบุหรี่ แต่งานวิจัยชิ้นใหม่ล่าสุดจากสหรัฐ อาจจะทำให้เราต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นกว่าเดิม เมื่อการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ผ่านการปรุงรสหรือเนื้อสัตว์ที่มีสีแดง อาจมีโอกาสทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้ด้วย !!

Pages

Subscribe to RSS - Cancer