Cambodia

กัมพูชาคาด จะหยุดการแพร่ของเชื้อ HIV ได้ภายในปี 2020

By: mementototem
Writer
on Fri, 17/05/2013 - 16:02

จากการแถลงการณ์ร่วมระหว่าง WHO และกระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชา บอกว่า ประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์ได้ลดอัตราความชุกของเชื้อ HIV จาก 1.7% ของจำนวนประชากรในช่วงอายุ 15 - 49 ปี ในปี 1998 ให้ลงมาเหลือเพียง 0.7% ในปี 2012 และกัมพูชาเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่สามารถหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อ HIV ได้เป็นที่น่าพอใจ และคาดหวังจะหยุดการแพร่กระจายของเชื้อ HIV ให้ได้ในปี 2020

ด้วงตัวจิ๋วมีด้ามจับกลางหลังให้ปลวกหิ้วไปหิ้วมา

By: terminus
Writer
on Fri, 23/11/2012 - 01:44

ระหว่างที่สำรวจขุดหลุมปลวกอยู่ในเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา Munetoshi Maruyama นักกีฏวิทยาชาวญี่ปุ่นจากพิพิธภัณฑ์แห่ง Kyushu University ก็พบด้วงสปีชีส์ใหม่แอบอิงอาศัยอยู่ในรังของปลวก Macrotermes gilvus ซึ่งเป็นปลวกที่ขนใบไม้มาหมักทำสวนรา

มาลาเรียแบบดื้อยาเพิ่มขึ้นในภาคตะวันตกของไทยและตะวันตกของกัมพูชา

By: lew
Writer
on Sun, 08/04/2012 - 01:39

เชื้อ Plasmodium falciparum ที่ก่อให้เกิดโรคมาลาเรียนั้นเริ่มมีรายงานว่ามีการดื้อยา Artemisinin ที่เป็นยาหลักสำหรับการรักษาตั้งแต่เจ็ดปีที่แล้ว โดยพบเชื้อตัวนี้ในแถบชายแดนตะวันออกของไทย-กัมพูชา ผ่านมาเจ็ดปีเริ่มมีรายงานว่าพบเชื้อแบบเดียวกันในแถบตะวันตกตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ ในตอนนี้นักวิจัยกำลังพยายามแยกว่าความเปลี่ยนแปลงในยีนส่วนใดเพื่อระบุเชื้อได้เร็วยิ่งขึ้น

เชื้อดื้อยาเหล่านี้ไม่ได้ทำให้การรักษาไม่ได้ผลไปเสียทีเดียว แต่ทำให้ระยะเวลาการรักษานานขึ้น

[Breaking News] เชื้อมาลาเรียดื้อยาสายพันธุ์ใหม่กำลังระบาดในภูมิภาคอาเซียน

By: terminus
Writer
on Sat, 20/11/2010 - 00:28

คำเตือนล่าสุดจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO (World Health Organization) บอกมาว่าขณะนี้ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ นับจากชายแดนด้านตะวันตกของประเทศไทยติดกับประเทศเมียนมาร์ไปจนถึงชายแดนฝั่งตะวันออกของไทยที่ติดกับกัมพูชา กำลังมีเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์ใหม่ระบาดอยู่ และเชื้อนี้ทนทานแม้กระทั่งยาที่ดีที่สุดในตอนนี้อย่าง Artemisinin ก็เอาไม่อยู่

Subscribe to RSS - Cambodia