Butterfly

นักวิทย์พบความลับของความสัมพันธ์หนอนผีเสื้อ-มด... ที่แท้มดโดนหลอกเป็นทาส

By: terminus
Writer
on Sun, 09/08/2015 - 03:37

หนอนผีเสื้อในวงศ์ Lycaenidae หลายชนิดมีความสัมพันธ์กับมดอย่างแนบชิด บางชนิดจะสร้างกลิ่นหลอกให้มดคิดว่าเป็นพวกเดียวกันและขนมันกลับรัง พอเข้าไปอยู่ในรังมด หนอนผีเสื้อก็จะทำตัวเป็นปรสิตสังคม หลอกให้มดงานเอาอาหารมาป้อนมัน บางชนิดก็อุกอาจถึงขั้นจับตัวอ่อนมดกินเป็นอาหารเวลาที่มดเผลอด้วย แต่หนอน Lycaenidae บางชนิดก็มีความสัมพันธ์กับมดในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกัน (mutualism) นั่นคือ ตัวหนอนจะหลั่งน้ำหวานออกมาจากต่อมบนลำตัวเพื่อแลกกับความคุ้มครองของมด มดจะตอบแทนโดยการปกป้องหนอนผีเสื้อจากแมลงตัวห้ำและตัวเบียน

ตัวอักษร A-Z บนปีกผีเสื้อ

By: terminus
Writer
on Sun, 17/11/2013 - 19:27

หลังจากที่คลุกคลีกับภาพถ่ายธรรมชาติและปีกผีเสื้อมาเป็นเวลานาน ช่างภาพชาวนอร์เวย์นามว่า Kjell Bloch Sandved พบโดยบังเอิญว่าลวดลายในคอลเล็กชั่นรูปปีกผีเสื้อของเขามีรูปร่างคลับคล้ายคลับคลาตัวอักษรภาษาอังกฤษหลายตัว เขาจึงเพ่งมองหาตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้ง 26 ตัว A-Z จนครบและสร้างแกลลอรี่รูปภาพ "Butterfly Alphabet" ขึ้นมาซึ่งรวมลวดลายของตัวเลขอะราบิก 0-9 เอาไว้ด้วย

ภาพด้านล่างคือตัวอักษรบางตัวในแกลลอรี่ภาพ Butterfly Alphabet

(ผีเสื้อ) "อากาศหนาวแล้ว เรามาไล่จีบผู้ชายกันเถอะ"

By: terminus
Writer
on Tue, 11/01/2011 - 09:33

ในฤดูที่มีอากาศอบอุ่น ผีเสื้อ Bicyclus anynana ก็จะมีพฤติกรรมแบบผีเสื้ออื่นๆ ที่เรารู้จัก นั่นคือ ผีเสื้อตัวผู้รับบทเป็นผู้เกี้ยวพาราสีจีบผีเสื้อตัวเมีย แต่พออากาศหนาวลงเมื่อไร ละครความรักของผีเสื้อชนิดนี้จะพลิกบทบาทไปอย่างสิ้นเชิง

Subscribe to RSS - Butterfly