Broccoli

การค้นพบ อาจช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เพิ่มพลังในการต้านมะเร็งของต้นบร็อคโคลี่

By: chobits_nizzy
Writer
on Sat, 23/10/2010 - 22:35

การศึกษาของ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ (University of Illinois) แสดงให้เห็นสารที่มีพลังในการต่อสู้มะเร็งในต้นบร็อคโคลี่ชื่อ sulforaphane เป็นครั้งแรก ซึ่งสารตัวนี้เป็นสารที่มีศักยภาพในการต้านมะเร็งอย่างมาก อีกทั้งยังมีฤทธิ์ในการต้านกระบวนการอักเสบอีกด้วย โดยสามารถหลั่งออกมาจากบร็อคโคลี่ได้ด้วยการย่อยของแบคทีเรียในทางเดินอาหารส่วนล่าง (gut) แล้วดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย

Subscribe to RSS - Broccoli