Bomb-sniffing sensor

เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุระเบิดที่แม่นยำมากกว่าจมูกสุนัข

By: terminus
Writer
on Wed, 03/11/2010 - 19:05
ทีมนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Tel Aviv University จับมือกับบริษัทเอกชนวิจัยพัฒนาสร้างเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุระเบิดและสารพิษความแม่นยำสูงได้สำเร็จ จากผลการทดสอบพบว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าจมูกสุนัขเสียอีก ทางมหาวิทยาลัย Tel Aviv University ได้ประกาศความสำเร็จนี้เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2010 ศาสตราจารย์ Fernando Patolsky หัวหน้าทีมวิจัยพัฒนายืนยันผลการทดสอบว่าเซ็นเซอร์ใหม่นี้สามารถตรวจจับได้แม้กระทั่ง PETN (pentaerythritol tetranitrate) ที่ถูกซ่อนไว้มิดชิดในตลับหมึกพรินเตอร์ ซึ่ง PETN นี้เป็นวัตถุระเบิดที่มีการแพร่โมเลกุลในอากาศน้อยมาก แม้แต่สุนัขที่ฝึกมาก็ยังไม่สามารถตรวจจับได้โดยง่าย
Subscribe to RSS - Bomb-sniffing sensor