Bird

จู๋ไก่หายไปได้อย่างไร

By: terminus
Writer
on Thu, 27/06/2013 - 04:44

ในบรรดานกกว่าหนึ่งหมื่นสปีชีส์ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน มีเพียง 3% เท่านั้นที่ตัวผู้มีองคชาติเจริญพัฒนามากพอที่จะใช้สอดใส่ถ่ายน้ำเชื้อเข้าตัวเมียได้อย่างจริงจัง นอกนั้นที่เหลืออีก 97% ตัวผู้มีองคชาติเป็นตุ้มจิ๋วหรือไม่มีอวัยวะเพศยื่นออกมาเลย นกกลุ่มที่สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่มีองคชาติเจริญดี ได้แก่ นกโบราณในกลุ่ม paleognaths (พวกนกกระจอกเทศ, อีมู, นกเรีย) และกลุ่ม Anseriformes (พวกเป็ด, ห่าน, นกเป็ดน้ำ)

กระจกลาย UV ช่วยป้องกันนกบินชนหน้าต่าง

By: terminus
Writer
on Wed, 15/08/2012 - 22:37

ทุกปีมีนกหลายร้อยล้านตัวพุ่งเข้าชนกระจกหน้าต่างตึกรามบ้านช่อง นกส่วนใหญ่ที่บินชนกระจกจะบินจากไปพร้อมด้วยอาการช้ำในหรือเลือดคั่งในสมอง และมักจบลงด้วยการตายเสมอ นักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าแต่ละปีกระจกทั่วโลกทำนกตาย 300 - 1,000 ล้านตัว

บริษัท Glaswerke Arnold (หรือชื่ออังกฤษ Arnold Glass) ในประเทศเยอรมนีพบวิธีสร้างสรรค์ออกแบบกระจกชนิดที่สามารถป้องกันไม่ให้นกบินเข้ามาชนได้ แถมยังคงความใสเหมือนกระจกธรรมดาทุกประการ กระจกพิเศษของ Glaswerke Arnold มีชื่อว่า "Ornilux"

เพศของลูก แม่เลือกให้เอง

By: mementototem
Writer
on Wed, 01/08/2012 - 14:37

ในการศึกษาก่อนหน้านี้ มีการแสดงให้เห็นว่า สภาพทางกายภาพของแม่จะเป็นตัวกำหนดอัตราส่วนของเพศของลูก แต่ในการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของแม่ต่างหากที่เป็นตัวกำหนดอัตราส่วนของเพศของลูก

นักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียได้แบ่งนกฟินซ์ (parrot finch) อายุ 1 ปี ที่ให้อาหารเหมือนกันตั้งแต่เกิด ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งให้อาหารที่มีสารอาหารสูง ส่วนอีกกลุ่มให้อาหารที่มีสารอาหารต่ำ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ก่อนที่จะจับคู่ผสมพันธุ์ โดยนกฟินซ์ทั้ง 2 กลุ่ม จะมีน้ำหนัก สัญญาณชีวิต และระบบภูมิคุ้มกันเหมือน ๆ กัน เพื่อตัดเรื่องสภาพทางกายภาพของแม่ออกไป ซึ่งยุ่งยากมาก กว่าจะควบคุมให้ได้อย่างนี้

ผลที่ได้คือ นกฟินซ์ที่ได้รับอาหารที่มีสารอาหารต่ำ ซึ่งเป็นตัวแทนของนกที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง มีลูกที่เป็นตัวผู้มากกว่าตัวเมีย เพราะสำหรับนกฟินซ์แล้ว ลูกตัวผู้จะโตเร็วกว่า มีสุขภาพที่สมบูรณ์กว่า และสามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งได้ดีกว่า รวมทั้งเป็นภาระของแม่นกน้อยกว่าด้วย

การค้นพบนี้เป็นหลักฐานแรกที่สนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการที่ว่า สัตว์ตัวเมียจะปรับอัตราส่วนของเพศของลูกที่เกิดมา ตามปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความอยู่รอด

ที่มา: Phys.Org

แมลงไม่กลายเป็นยักษ์เพราะมีนกคุมท้องฟ้า

By: terminus
Writer
on Wed, 11/07/2012 - 01:30

โดยทั่วไปแมลงเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็ก แมลงตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลกนี้คือ แมลงปอยักษ์ Meganeuropsis permiana ซึ่งมีความยาวปีกขณะกาง 70 ซม. ในปัจจุบันแมลงที่ยังมีชีวิตและใหญ่ที่สุดในโลก คือ ตัว weta ยักษ์ Deinacrida fallai ที่พบในนิวซีแลนด์ ตัวที่ใหญ่ที่สุดมีขนาดตัวประมาณหนูบ้านและหนัก 71.3 กรัม (แต่ถ้านับน้ำหนักตัวขณะที่เป็นตัวอ่อนด้วย แมลงที่หนักที่สุด คือ ตัวอ่อนของด้วง Megasoma actaeon ซึ่งอาจหนักได้ถึง 228 กรัม)

ภาวะโลกร้อนทำให้นกอัลบาทรอสบินได้เร็วขึ้น

By: terminus
Writer
on Sat, 14/01/2012 - 02:42

ภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกอาจทำให้ชีวิตของสัตว์และพืชหลายชนิดลำบากขึ้น แต่ไม่ใช่สำหรับนกอัลบาทรอส (Diomedea exulans) เพราะอุณหภูมิทะเลที่สูงขึ้นทำให้มันบินได้เร็วขึ้นและจับปลามาเลี้ยงลูกได้ดีขึ้น

นกพิราบนับเลขได้เก่งเท่าลิง

By: terminus
Writer
on Sat, 24/12/2011 - 19:46

ความสามารถในทางคณิตศาสตร์เป็นตัวบ่งชี้อันหนึ่งของความฉลาด ทีมวิจัยที่นำโดย Damian Scarf แห่ง University of Otago ในประเทศนิวซีแลนด์ ได้ทดสอบเพื่อดูว่านกพิราบจะมีความสามารถในการเข้าใจคณิตศาสตร์ได้มากระดับไหน

Damian Scarf ออกแบบการทดลองโดยใช้ Brannon’s numerical-order test ซึ่งนกพิราบจะต้องใช้ปากจิกรูปสี่เหลี่ยมบนจอคอมพิวเตอร์ตามลำดับที่ถูกต้อง โดยจิกเรียงจากรูปสี่เหลี่ยมที่มีจุดข้างใน 1 จุด, 2 จุด, และ 3 จุด หากเรียงถูกก็จะได้รับอาหารเป็นรางวัล ขนาดของรูปสี่เหลี่ยมจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้นกโกงโดยการจำรูปร่างสี่เหลี่ยม

จู๋นกกระจอกเทศโด่ด้วยน้ำเหลือง ไม่ใช่เลือดอย่างที่เคยเชื่อกัน

By: terminus
Writer
on Sun, 18/12/2011 - 23:29

โดยทั่วไป นกจะผสมพันธุ์กันด้วยการเอารูทวารร่วม (cloaca = รูที่ใช้ปล่อยอุจจาระ, ปัสสาวะ, และผสมพันธุ์) มาสัมผัสกันแบบที่เรียกว่า cloacal kiss เพื่อให้สเปิร์มว่ายจากตัวผู้เข้าไปยังตัวเมีย แต่นกบางชนิด เช่น เป็ด ห่าน ฟลามิงโก เป็นต้น จะมีองคชาติ (penis) ไว้เพื่อสืบพันธุ์ องคชาติของนกจะแข็งตัวด้วยน้ำเหลือง (lymphatic erection) ต่างจากของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์เลื้อยคลานที่ใช้เลือดอัดเข้าไปในระบบเส้นเลือด (blood vascular)

เจอหลักฐานคาหนังคาเขา "ไดโนเสาร์กินนก"

By: terminus
Writer
on Wed, 23/11/2011 - 01:43

นักชีววิทยาคิดไว้แล้วว่าต้องมีไดโนเสาร์กินเนื้อบางตัวจับนกกินเป็นอาหาร เพราะสัตว์ทั้งสองเคยมีชีวิตอยู่บนโลกพร้อมกัน (หลักฐานทางวิวัฒนาการชี้แน่นอนเกือบ 100% แล้วว่าสายวิวัฒนาการของนกแตกออกมาจากไดโนเสาร์) ล่าสุดทีมนักวิจัยที่ประกอบด้วย Jingmai O'Connor, Zhonghe Zhou, และ Xing Xu แห่ง Chinese Academy of Sciences ค้นพบหลักฐานชิ้นแรกที่พิสูจน์ได้ว่ามีไดโนเสาร์ที่กินนกจริงๆ

อาร์คีออพเทอริกซ์มีขนปีกสีดำ

By: terminus
Writer
on Thu, 10/11/2011 - 22:56

จากการศึกษาเม็ดสีในขนนกด้วยเทคนิคใหม่ๆ นักวิทยาศาสตร์คาดว่านกดึกดำบรรพ์ Archaeopteryx (ที่ถูกถอดออกถอดเข้าจากการเป็นนกอยู่ตลอดเวลา) น่าจะมีขนสีดำคลุมร่างกาย

เหยี่ยวทุ่งแอบแต่งหญิงเพื่อลอบกุ๊กกิ๊กกับตัวเมีย

By: terminus
Writer
on Wed, 09/11/2011 - 20:31

การที่ตัวผู้ลอกเลียนรูปร่างหน้าตาให้คล้ายตัวเมีย (sexual mimicry) สามารถพบได้ในสัตว์บางชนิด ในนกหลายชนิด ตัวผู้ที่อายุน้อยก็จะมีหน้าตาคล้ายคลึงกับนกตัวเมียตัวเต็มวัย เป็นการเลี่ยงไม่ให้นกตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาทำร้าย พอโตถึงวัยเจริญพันธุ์ก็จะกลับมามีหน้าตาเหมือนตัวผู้ตัวเต็มวัยตามเพศของมัน แต่นกที่ตัวผู้มีรูปร่างหน้าตา, สีขน, และแม้แต่พฤติกรรมคล้ายตัวเมียไปตลอดชีวิตนั้นหาไม่ได้ง่ายๆ ก่อนหน้านี้เท่าที่เคยทราบมีแค่นกรัฟ (Philomachus pugnax) เท่านั้นที่ทำเช่นนั้น

Pages

Subscribe to RSS - Bird