Beer

ทำไมกาแฟถึงหกง่ายกว่าเบียร์? ...ฟิสิกส์มีคำตอบ

By: terminus
Writer
on Mon, 01/12/2014 - 21:47

มนุษย์เงินเดือนหลายคนที่ตื่นมาซดกาแฟ-ตกเย็นซัดเบียร์เป็นกิจวัตรคงจะสังเกตว่า หากเติมให้มีระดับความสูงในถ้วยเท่าๆ กันแล้ว กาแฟมักจะกระฉอกหกออกจากถ้วยได้ง่ายกว่าเบียร์ ทีมวิจัยที่นำโดย Alban Sauret แห่งมหาวิทยาลัยปรินซ์ตั้นเกิดความสงสัยในปรากฏการณ์นี้และได้ศึกษาจนค้นพบความจริงว่าสาเหตุที่กาแฟหกง่ายกว่าเบียร์ไม่ใช่เพราะความงัวเงียในตอนเช้าตรู่แต่อย่างใด มันเป็นเพราะฟิสิกส์ของฟองเบียร์ต่างหาก

เรามีเบียร์ลาเกอร์เพราะแมลงวันกับยีสต์บนต้นบีช

By: terminus
Writer
on Sun, 20/05/2012 - 00:46

ทุกวันนี้เบียร์ลาเกอร์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอลยอดนิยมของนักดื่มเบียร์ทั่วโลก เบียร์ลาเกอร์เป็นเบียร์ใสที่เกิดจากการหมักในอุณหภูมิต่ำ (ประมาณ 5 - 15 องศาเซลเซียส) ประวัติของเบียร์ลาเกอร์เริ่มต้นในคริสตศตวรรษที่ 16 จากการที่บาทหลวงของแคว้นบาวาเรียค้นพบว่ายีสต์ชนิดหนึ่งสามารถหมักเบียร์ได้ในอุณหภูมิต่ำและให้เบียร์ที่มีรสชาติดีกว่าเดิม จากนั้นยีสต์ชนิดนั้นก็ถูกใช้ในการหมักเบียร์ลาเกอร์เรื่อยมา

นักวิทยาศาสตร์มองหาสารที่ทำให้เบียร์เก่ามีรสขม

By: terminus
Writer
on Thu, 14/04/2011 - 21:48
Topics: 

เบียร์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ที่ต่างจากพวกไวน์หรือวิสกี้ ยิ่งเก็บไว้นาน เบียร์จะยิ่งขมและดื่มไม่อร่อย ดังนั้นเบียร์ที่มีรสชาติดีที่สุดคือเบียร์สดที่เพิ่งออกมาจากถังหมัก ยิ่งสดยิ่งดี

ผู้เชี่ยวชาญรู้ดีว่าเบียร์ที่เก็บไว้นาน 6-12 เดือนขึ้นไปจะเริ่มมีรสขมแบบขื่นๆ ขึ้นมา ทีมวิจัยที่นำโดย Thomas Hofmann ได้ตรวจวิเคราะห์สารที่เป็นต้นเหตุของรสขมนี้ พวกเขาพบสารที่คาดว่าน่าจะเป็นตัวการให้เบียร์เกิดรสขม 56 ตัวด้วยกัน เมื่อเอาเบียร์ใหม่และเบียร์เก่ามาเปรียบเทียบกัน ในจำนวนสารทั้งหมด 56 ตัวนี้มีสาร 5 ตัวที่ดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับรสขมแบบขื่นๆ ของเบียร์เก่ามากกว่าตัวอื่นๆ

Subscribe to RSS - Beer