Bats

ค้างคาวช่างเลือก: ไม่ใช่แค่ได้ยินเสียง แต่ต้องอร่อยด้วย

By: Halley
Writer
on Tue, 22/05/2012 - 22:58

เป็นที่รู้กันดีว่าสัตว์จำพวกค้างคาว สามารถใช้คลื่นเสียงความถี่สูงบ่งบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ไกลออกไปได้ ซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อการระบุทิศทางและการหาอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการล่าเหยื่อ

แต่โลกนี้อยู่ยากกว่านั้น เพราะนอกจากจะต้องค้นหาตำแหน่งของอาหารแล้ว ยังต้องดูด้วยว่าเหยื่อที่ระบุตำแหน่งได้นั้นมีขนาดพอเหมาะแก่การกินหรือเปล่า และมันมีพิษหรือไม่

Subscribe to RSS - Bats