Bangladesh

ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นแก้ปัญหาชายแดนอินเดีย-บังคลาเทศ

By: lew
Writer
on Fri, 26/03/2010 - 07:29

ภาวะโลกร้อนอาจจะสร้างปัญหามากมาย แต่ล่าสุดปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของพรมแดนระหว่างอินเดียและบังคลาเทศก็หายไปอีกเปราะ เมื่อเกาะ South Talpatti ที่อยู่ใกล้ๆ เส้นพรมแดนในทะเลของทั้งสองประเทศ และเป็นประเด็นยืดเยื้อได้จมน้ำไปอย่างถาวรแล้ว

บังคลาเทศเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องกังวลกับระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเรื่อยๆ มากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเนื่องจากระดับพื้นดินที่ต่ำ แต่ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นด้วยความเร่ง ทำให้คาดว่าระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นอีก 1 เมตรในปี 2050 กระทบต่อที่อยู่อาศัยของคนจำนวน 20 ล้านคน

เมืองไทยนี่ถ้าทำทะเลสูงขึ้นอีกเมตรก็กรุงเทพก็ไม่น่ารอดเหมือนกัน?

บังคลาเทศพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก

By: Mr.JoH on Fri, 23/05/2008 - 14:54

ข่าวสั้นๆ ครับ

รัฐมนตรีกระทรวงสาธารสุขของบังคลาเทศ รายงานถึงผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนกรายแรกของประเทศ โดยบอกแค่ว่าผู้ป่วยเป็นเด็ก ติดเชื้อตั้งแต่เดือนมกราคม แต่ไม่ได้บอกอายุ หรือรายละเอียดอื่นๆ แต่เด็กคนดังกล่าวได้รับการรักษาแล้ว

ที่มา - Physorg

Subscribe to RSS - Bangladesh