Atom

A boy and his atom : ภาพยนตร์ที่เล็กที่สุดในโลก

By: a08
Writer
on Wed, 01/05/2013 - 18:46

"เรื่องราวของหนุ่มน้อยนามว่า "อะตอม" ได้พบกับอะตอม ซึ่งชื่อเหมือนตัวเค้า เค้าค้นพบว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และเล่นกับมันไปเรื่อยๆ"
คลิปอนิเมชั่นคลิปนี้สร้างมาจากการเคลื่อนย้ายอะตอมแบบช็อตต่อช็อต (Frame by Frame) ด้วยเทคนิคแบบ Stop Motion และได้ฝากชื่อไว้ในหนังสือกินเนสบุ๊ค ในฐานะของ "คลิปสต็อปโมชั่นที่เล็กที่สุดในโลก" เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ (คลิปหลังเบรคครับ)

นักวิทยาศาสตร์ถ่ายภาพเงาของอะตอมเดี่ยวๆ ได้เป็นครั้งแรก

By: terminus
Writer
on Sat, 14/07/2012 - 23:47

นับจากที่เราเริ่มพัฒนากล้องจุลทรรศน์ในคริสตศตวรรษที่ 17 วงการวิทยาศาสตร์ก็ก้าวหน้าไปอย่างมาก ปี 2012 นี้ทีมนักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยกริฟฟิธ ประเทศออสเตรเลีย ได้สาธิตถ่ายภาพเงาของอะตอมเดี่ยวๆ เป็นครั้งแรกในโลก

อะตอมที่พวกเขาใช้มาเป็นนายแบบ (ถ้าเฟมินิสต์คนไหนไม่พอใจ ให้อ่านเป็น "นางแบบ" แทนเอาเองในใจนะครับ) ในครั้งนี้ คือ ไอออนของ Ytterbium (Yb) โดยพวกเขาแยกอะตอมเดี่ยวๆ ออกมาแล้วจับขังไว้ในสนามไฟฟ้าที่เป็นสุญญากาศ (Radio Frequency Paul trap) จากนั้นก็ฉายแสงเข้าไปให้เกิดเงาตกกระทบลงบนหน่วยรับภาพ CCD

นักฟิสิกส์ถ่ายภาพอะตอมในโมเลกุลสำเร็จเป็นครั้งแรก

By: lew
Writer
on Mon, 12/03/2012 - 21:27

แม้ความรู้ด้านฟิสิกส์และเคมีของมนุษย์จะดีพอสมควรจนกระทั่งสามารถศึกษาโครงสร้างของอะตอมและโมเลกุลได้มากมาย แต่ข้อจำกัดหลายๆ อย่างยังทำให้เราไม่สามารถศึกษาพฤติกรรมของอะตอมในโมเลกุลอย่างละเอียดได้ แต่ก้าวใหม่ของการถ่ายภาพโมเลกุลในอะตอมก็มาจากมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ ทำให้สามารถศึกษาโครงสร้างของโมเลกุลในอะตอมและควบคุมปฎิกริยาเคมีได้อย่างละเอียด

เทคนิคนี้เรียกว่า laser induced electron diffraction (LIED) มันอาศัยการควบคุมอิเล็กตรอนด้วยแสงเลเซอร์ทำให้ผลักอิเล็กตรอนออกจากโมเลกุล จากนั้นจึงวัดค่าสัญญาณเมื่ออิเล็กตรอนกลับเข้าสู่โมเลกุลเพื่อสร้างภาพ

ไอบีเอ็มบีบการเก็บข้อมูลหนึ่งบิตเหลือ 12 อะตอม

By: lew
Writer
on Sat, 14/01/2012 - 03:20

การเก็บข้อมูลบนจานแม่เหล้กปรกติต้องใช้หัวอ่านเข้าไปเปลี่ยนสภาวะแม่เหล็กบนจานเพื่อเก็บรักษาข้อมูล แต่ทุววันนี้พื้นที่ที่ใช้เก็บข้อมูลแต่ละบิตนั้นแม้จะเล็กมากในสายตาของเรา แต่มันคืออะตอมจำนวนมหาศาล ทางไอบีเอ็มได้พัฒนาจนกระทั่งพบว่ากลุ่มอะตอมที่เล็กที่สุดที่จะรักษาภาวะแม่เหล็กให้เสถียรคือ 12 อะตอม

ด้วยการใช้อะตอมเพัยงเล็กน้อยเพื่อให้เก็บรักษา้ข้อมูลได้ เทคโนโลยีนี้หากพัฒนาไปถึงระดับอุตสาหกรรม ก็จะทำให้การเก็บรักษาข้อมูลใช้พื้นที่น้อยกว่าทุกวันนี้ได้มาก

พบธาตุที่ 114 มี isotope ที่เสถียร

By: lew
Writer
on Sun, 24/10/2010 - 20:36

การพบธาตุใหม่ๆ ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดในปัจจุบัน จากการยิงโปรตรอนเข้าไปยังนิวเคลียสโดยตรงทำให้เกิดธาตุใหม่ที่มีนิวเคลียสขนาดใหญ่ และมักจะไม่เสถียรขึ้นมา อย่างไรก็ตามห้องวิจัย Lawrence Berkeley National Laboratory ก็ได้พบธาตุหมายเลข 114 ในไอโซโทปที่ค่อนข้างเสถียร

ก่อนหน้านี้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของธาตุหมายเลข 114 นี้พบว่ามันมักจะสลายตัวไปภายในเวลาน้อยกว่าหนึ่งในสิบวินาทีเท่านั้น แต่การตรวจสอบครั้งล่าสุดนี้พบว่าบางไอโซโทปสามารถคงสภาพได้นานถึง 2.7 วินาที ซึ่งแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเวลา "ชั่วนิรันดร์" สำหรับธาตุที่หมายเลขอะตอมสูงๆ เช่นนี้

IBM ตรวจวัดพฤติกรรมของอะตอมได้ระดับนาโนวินาทีแล้ว

By: lew
Writer
on Mon, 27/09/2010 - 23:25

ไอบีเอ็มกำลังตีพิมพ์รายงานแสดงความสำเร็จของเทคนิคการตรวจวัดพฤติกรรมอะตอมแบบใหม่ที่ชื่อว่า Pulsed STM (Pulsed Scanning Tunneling Microscopes) ที่ทำให้นักวิจัยสามารถวัดพฤติกรรมอะตอมแต่ละอะตอมได้ที่ความละเอียดระดับนาโนวินาที

Subscribe to RSS - Atom