Asia

อุบัติเหตุที่ญี่ปุ่นหยุดกระแสพลังงานนิวเคลียร์ในเอเซียไม่ได้, เยอรมนีสั่งหยุดโรงไฟฟ้า

By: terminus
Writer
on Wed, 16/03/2011 - 02:41

แม้ว่าแผ่นดินไหวขนาด 9.0 ตามมาตราริกเตอร์จะสร้างวิกฤติหนักหนาในกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมาในญี่ปุ่น (และวินาทีที่ผมเขียนอยู่นี้ วิกฤติก็ยังดำเนินอยู่อย่างตึงเครียด) แต่โครงการพลังงานนิวเคลียร์ก็ยังมีแนวโน้มอนาคตที่สดใสในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเซีย

เอาเฉพาะตัวเลขก่อน จำนวนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่กำลังสร้างอยู่ทั่วโลกตอนนี้ 40 จาก 62 โรงอยู่ในทวีปเอเซีย!

Subscribe to RSS - Asia