Artificial Intelligence

เฟซบุ๊กเปิดโครงการ DeepFace จดจำใบหน้าได้เกือบเท่ามนุษย์

By: lew
Writer
on Fri, 21/03/2014 - 00:33

งานวิจัยเทคโนโลยีการจดจำใบหน้ามนุษย์ (face recognition) พัฒนาวิจัยกันมานานแต่กระบวนการยังคงแนวทางสำคัญ คือ คือการจับเฉพาะใบหน้าแยกออกจากภาพ, จัดวางภาพใบหน้าใหม่ให้ตรง, จับคุณลักษณะของใบหน้า, แล้วจึงนำมาเปรียบเทียบในฐานข้อมูล กระบวนการเช่นนี้ต้องอาศัยฐานข้อมูลเพื่อฝึกซอฟต์แวร์จำนวนมาก เฟซบุ๊กอาศัยภาพกว่าสี่ล้านภาพของคนสี่พันคนเพื่อฝึกกระบวนวิธีแบบใหม่ มีความพิเศษคือมันจะดึงภาพขึ้นมาเป็นโมเดลสามมิติเพื่อจัดใบหน้าให้เป็นภาพหน้าตรงใหม่

หุ่นยนต์ช่างถ่ายรูปใกล้ความจริงเข้าไปอีกขั้น

By: terminus
Writer
on Wed, 06/07/2011 - 23:40

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) มาใช้ทำงานถ่ายรูปภาพแทนมนุษย์นั้นเริ่มมีกันมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว แต่ว่าทีมนักวิจัยที่นำโดย Raghudeep Gadde นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอินเดียแห่ง International Institute of Information Technology in Hydrabad ได้พัฒนาความสามารถของหุ่นยนต์ถ่ายรูปขึ้นไปอีกขั้น

จากนิยายสู่เรื่องจริง: สอนจริยธรรมให้กับหุ่นยนต์

By: terminus
Writer
on Tue, 09/11/2010 - 22:14

ถ้ามีคนบอกว่า "วันหนึ่งในอนาคต เราจะได้เห็นหุ่นยนต์ที่เรียนรู้จริยธรรมแบบมนุษย์ได้" เราก็คงมองคนนั้นว่าต้องเพิ่งอ่านนิยายมหากาพย์ภาคหุ่นยนต์ของไอแซค อาซิมอฟ จบมาแล้วเพ้อไปเป็นแน่

แล้วถ้าผมบอกว่า "วันนี้ ตอนนี้ เดี๋ยวนี้ มีคนสอนให้หุ่นยนต์สามารถเรียนรู้จริยธรรมได้แล้วจริงๆ" หละ คุณจะเชื่อหรือไม่

จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับ

Subscribe to RSS - Artificial Intelligence